Magistrát si nechá zpracovat návrhy nového multifunkčního centra

Magistrát si nechá zpracovat návrhy nového multifunkčního centra
ilustrační foto

Rada města na své poslední schůzi vzala na vědomí přípravu zadání ideové studie budoucího společensko-sportovního centra, které má vzniknout v bývalých jezdeckých kasárnách. Osloveny budou čtyři architektonické kanceláře s výzvou návrhu objektu centra a urbanistického řešení celé lokality.

Multifunkční centrum, které nahradí dosluhující Společenský dům, rozšíří možnost pořádání kulturních, společenských a sportovních akcí. V rámci přípravy výstavby bude zadána architektonická soutěž. „Ovšem prvním krokem je právě požadavek vyhotovení návrhů ideové studie – nákresu řešení objektu a jeho umístění v lokalitě. Ideové studie budou podkladem ke zpracování stavebního programu pro vyhlášení architektonické soutěže,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora.Zadání ideové studie společensko-sportovního centra proběhne formou výzvy k podání nabídky čtyřem vybraným zájemcům. Všem osloveným, kteří přistoupí na podmínky návrhu smlouvy o dílo a výzvy, bude zpracování ideové studie uhrazeno a město Prostějov bude mít k dispozici čtyři zpracované studie. Město vyčlení na tvorbu studií celkovou částku 200 tisíc korun, podle zákona o veřejných zakázkách se jedná se o zakázku malého rozsahu. „Na tvorbu ideových studií budou mít zpracovatelé časový prostor přibližně jeden měsíc od vyhlášení. Poté proběhne vyhodnocení soutěže,“ upřesnil náměstek Fišer.V rámci přípravy výstavy nového multifunkčního centra město zkoumá možnosti získání dotačních titulů a co nejefektivnější investice. „Víme o tom, že existuje například dotace na nové využití takzvaných brownfieldů, tedy opuštěných území s pozůstatky dřívější činnosti. Jezdecká kasárna by požadavky tohoto programu mohla splňovat,“ uzavřel náměstek primátora Zdeněk Fišer.

(red)

Poslat nový komentář