Kraj podpořil modernizaci LDN v Prostějově

Kraj podpořil modernizaci LDN v Prostějově
ilustrační foto

Rada kraje podpořila projekt Nemocnice Prostějov, provozované Středomoravskou nemocniční, na rozvoj geriatrické péče a modernizaci lůžkového fondu Léčebny dlouhodobě nemocných (LDN) Nemocnice Prostějov.

„Předložený projekt řeší komplexně kvalitu poskytování geriatrické péče a jeho cílem je zajistit odpovídající podmínky při hospitalizaci dlouhodobě nemocných,“ vysvětlil náměstek hejtmana pro zdravotnictví Michael Fischer. Aby byla dotace z Programu švýcarsko-české spolupráce co nejvýhodnější, je třeba souhlasu veřejného subjektu se spolufinancováním, krajská rada proto na svém zasedání rozhodla, že projekt o celkové výši 32 milionů korun podpoří v případě získání dotace částkou 4,8 milionu korun, tedy 15% z celkové výše dotace. Peníze hodlá Rada získat z nájemného za pronájem budovy nemocnice společnosti Středomoravská nemocniční.Pokud se nemocnici podaří dotaci získat, vzniknou v Prostějově nové prostory, které umožní provádění nových vyšetřovacích a léčebných metod, budou rekonstruovány dvě patra léčebny a součástí projektu je i nové řešení interiéru obou pater. „Projekt je však zaměřen i na tzv. měkké části, tj. vzdělávání a publicitu. Zdravotničtí pracovníci proto budou zaškoleni a vzděláni v moderních metodách ošetřovatelské péče a bude rozvíjena otevřená komunikace mezi rodinnými příslušníky a pacienty,“ dodal náměstek Fischer.  V případě, že vše dobře dopadne, a projekt bude schválen, mělo by k jeho realizaci dojít v roce 2014.(zkl)

Poslat nový komentář