Magistrát chce být otevřenější, zveřejní program Rady i faktury

Magistrát chce být otevřenější, zveřejní program Rady i faktury
ilustrační foto

Rada města se na své poslední schůzi zabývala podnětem občana ke zvýšení transparentnosti radnice. Uložila tajemníkovi úřadu zajistit zveřejňování programu schůzí rady na webu města v den, kdy je program odeslán členům rady. Na webu města budou od roku 2013 zveřejňován seznam faktur a průběžné informace o čerpání rozpočtu.

„Podobné podněty velmi vítáme, otevřený úřad je jedním z důležitých realizovaných cílů, které jsme deklarovali v programovém prohlášení rady města a dlouhodobé vizi přístupu magistrátu k občanům. Zveřejňujeme informace nad rámec zákonných povinností, zavedli jsme elektronické aukce, dle vnitřní směrnice zveřejňujeme podrobnosti veřejných zakázek již od hranice 200 tisíc korun, přičemž zákon ukládá tuto povinnost až od hranice jednoho milionu,“ podotkl Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.Rozpočet města bude na webových stránkách magistrátu zveřejňován v měsíčních sestavách, všechny faktury pak včetně jejich elektronického obrazu. „Přestože některé další podněty by podle našeho názoru byly přínosem k ještě otevřenější komunikaci s občany, v praxi by znamenaly přílišné zatížení úřadu. Mohu zmínit například zveřejňování všech smluv, kterých jsou na úřadě řádově stovky, ne-li tisícovky. Ze zákona je úřad ostatně povinen předložit každému zájemci o informaci tyto smlouvy na vyžádání,“ vysvětlil Jiří Pospíšil. První náměstek primátora dále připomněl otevřenost Radničních listů k publikování názorů členů zastupitelstva města. „Všichni zastupitelé mají od roku 2009 k dispozici termíny uzávěrek, aby měli možnost publikovat své články,“ řekl Jiří Pospíšil.(red)

Poslat nový komentář