Kraj letos koupí sběrné nádoby na odpad za 3 miliony

Kraj letos koupí sběrné nádoby na odpad za 3 miliony
ilustrační foto

Od roku 2004 spolupracuje Olomoucký kraj se společností EKO-KOM, a.s. na zlepšování třídění odpadu. Projekt zahrnuje nákup sběrných nádob a pytlů na tříděný odpad, komunikační kampaně, vzdělávání členů samosprávy i soutěž obcí v třídění odpadů „O keramickou popelnici“. Spolupráce pokračuje i v letošním roce.

„Navrhovaný rozsah realizace projektu v roce 2013 je obdobný jako v roce 2012. V letošním roce proto předpokládáme nákup minimálně 270 ks sběrných nádob v celkové hodnotě 3,32 milionu korun, z čehož se bude 2,5 miliony podílet společnost EKO-KOM a 700 tisíci Olomoucký kraj. V loňském roce bylo nakoupeno 317 sběrných nádob na tříděný odpad a do projektu bylo vloženo 3,85 milionu korun,“ upřesnil náměstek hejtmana Olomouckého kraje Michal Symerský.Vedle každodenního sběru odpadu kraj řeší i otázku budoucího nakládání s odpadem. Někdy po roce 2020 by totiž mělo být zakázáno skládkování a je třeba vyřešit, co bude s odpadky dál. Hejtmanství si proto nechalo zpracovat studii proveditelnost (více zde) a zároveň vytvořilo koordinační pracovní skupinu Integrovaného systému nakládání s odpady (ISNO) v Olomouckém kraji. „Jejím cílem je koordinace spolupráce mezi Olomouckým krajem, signatáři Memoranda o spolupráci a společném postupu při tvorbě integrovaného systému nakládání s odpady v Olomouckém kraji, kterými jsou Olomoucký kraj a zástupci 13 obcí s rozšířenou působností, a pracovní skupinou, jmenovanou Radou města Přerova,“ uvedl náměstek Symerský. Krajskou koordinační skupinu bude tvořit hejtman Jiří Rozbořil, náměstek Michal Symerský, předseda Komise Rady Olomouckého kraje pro životní prostředí Miroslav Petřík, vedoucí oddělení ochrany životního prostředí Krajského úřadu Olomouckého kraje Zuzana Ochmanová, přerovský radní Václav Zatloukal a tiskový mluvčí Olomouckého kraje Ivan Rašťák.(zkl)

Poslat nový komentář