Město zjednoduší bezúplatné převody komunikací

Město zjednoduší bezúplatné převody komunikací
ilustrační foto

Rada města Prostějova na svém posledním zasedání rozhodovala o technickém bodu, týkajícím se bezúplatného nabytí majetku. Konkrétně šlo o část silnice v Krasicích, jehož majitelka nabídla městu bezúplatný převod nájezdu z veřejné komunikace na příjezdovou silnici k domu. Materiál sice nebyl do usnesení zanesen, přesto město uložilo tajemníkovi úřadu zpracovat materiál, který podobné převádění majetku precizuje.

„V minulosti bylo na úrovni města přijato opatření, že investoři, kteří chtějí v lokalitě bez infrastruktury stavět, budou upozornění magistrátem na možnost převést silnici v budoucnu na město. Stavba však v takovém případě musí splňovat určité parametry, například nosnost, aby město odsud třeba mohlo svážet odpad,“ shrnul současný stav tajemník úřadu Lubomír Baláš. Ve věci však panoval určitý zmatek, řada investorů o této možnosti nevěděla, a poté u dotčených stavitelů panovalo roztrpčení, že si musejí spravovat silnici sami. Tohoto tématu se ostatně týkal i zmíněný bod na Radě, který řešil již realizovanou komunikaci.Nyní tedy magistrát zpracuje vnitřní normu, jak postupovat ve výše popsaném případě. „Investoři budou upozorněni, že v případě zájmu o převod komunikace na město, protože nikomu toto nemůžeme nutit, musí sami vyzvat úřad, aby provedl kontrolu silnice,“ upřesnil Baláš. Mustr pro podnikatele by měl být hotov zhruba do konce měsíce a od dubna bude investorům k dispozici.

O konkrétních požadavcích města Vás budeme po zveřejnění předpisu informovat.

(zkl)

Poslat nový komentář