Město ušetřilo díky aukci 4,5 milionu, uspořit chce i na nákupu energií

Město ušetřilo díky aukci 4,5 milionu, uspořit chce i na nákupu energií
ilustrační foto

Rada města Prostějova rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky v zadávacím řízení „Poskytování telekomunikačních služeb pro Statutární město Prostějov a jím založené a zřízené organizace“ v dílčím plnění části 2 „Hlasové a datové služby na mobilních linkách.“ Vítězem zadávacího řízení se stala akciová společnost T-Mobile Czech Republic.

Dne 26.2.2013 proběhla v souladu a rozhodnutím zadavatele  a zadávací dokumentací  na základě rozhodnutí dle usnesení Rady města z 66. schůze konané dne 22.1.2013 opakovaná elektronická aukce. K účasti v opakované aukci byly vyzvány tři společnosti, které předložily nabídky a zúčastnily se prvního běhu aukce. Aukce byla zahájena ve 13.00 hodin a aktivně se jí zúčastnili všichni tři uchazeči, kteří podali nabídky. Proběhlo základní ostré kolo a čtyři ostrá prodlužovací kola. Aukce byla ukončena ve 13.44 hodin. Vítězná společnost nabídla nejnižší cenu, a to 601.920 Kč. „Předpokládaná hodnota zakázky byla 5,1 milionu korun, úspora pro město oproti vyvolávací ceně činí bezmála 4,5 milionu, tedy přes osmdesát osm procent,“ sdělil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. Další úspory na energiiDalší úsporu chce město najít díky centrálnímu nákupu energií. Rada proto pověřila prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila uzvřením smlouvy na centrální nákup energií. „Odbor správy a údržby majetku města připravuje veřejnou zakázku na dodavatele elektrické energie a zemního plynu pro celkem 16 odběrných míst. Jedná se o budovy mateřských, základních a středních škol v majetku města a letos nově také Domovní správu,“ uvedl Jiří Pospíšil. Zadávací řízení provede centrální zadavatel město Prostějov i pro své příspěvkové organizace na základě smlouvy o centrálním zadávání. Aukce na komoditní burze je plně v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Zadávací dokumentace se na tento typ veřejné zakázky nevztahuje, protože komoditní burza je dozorována státem. Předpokládaná realizace nákupu zemního plynu je květen – červen 2013 se započetím dodávek v co nejkratším možném termínu dle možností výpovědí stávajících smluv uzavřených se současným dodavatelem zemního plynu. Smlouva na dodávku zemního plynu bude tedy uzavřena na zbytek roku 2013 a pro rok 2014. Na odběr elektrické energie pak od 1. ledna do 31. prosince 2014. „Na základě plánovaného odběru energií byl vypočítán předpoklad, že oproti roku 2012 uspoří město na platbě za elektřinu 1,1 milionu, za zemní plyn 3,1 milionu korun. Výše úspor u zemního plynu se přitom bude odvíjet od doby uzavření smlouvy s novým dodavatelem v roce 2013,“ sdělil první náměstek primátora Jiří Pospíšil. Nákup elektrické energie a zemního plynu bude město realizovat prostřednictvím Komoditní burzy PROFIT.(red)

Komentáře

Shodou okolností jsem dnes jménem našeho bytového družstva, jehož jsem předsedou, zaslal otevřený dopis panu primátorovi, zda by elektronickou aukci město Prostějov neprovedlo pro občany, bytová družstva, případně živnostníky nebo neziskovky.Očekávám od své firmy kladnou odpověď :).
Dopis je na www.facebook.com/spozprostejov . Mgr. Miroslav Hájek

Poslat nový komentář