Magistrát zaměstná dvacet lidí na veřejné práce

Magistrát zaměstná dvacet lidí na veřejné práce
ilustrační foto

Stejně jako v předchozích letech realizuje i v letošním roce Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Olomouci aktivní politiku zaměstnanosti formou finanční podpory na veřejně prospěšné práce. Těmito příspěvky bude Krajská pobočka ÚP ČR v Olomouci přednostně podporovat ty uchazeče o zaměstnání, kterým nelze pro jejich individuální charakteristiky sjednat zaměstnání jiným způsobem. Jde zejména o uchazeče o zaměstnání vedené v evidenci nepřetržitě déle než 5 měsíců, dále o uchazeče, kterým je kvůli jejich zdravotnímu stavu, věku (absolventi bez praxe, mladí do 25 let a osoby nad 55 let) či péči o dítě věnována zvýšená péče, či uchazeče o zaměstnání, u nichž existuje důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci Úřadu práce ČR a v neposlední řadě o uchazeče, jimž je potřeba věnovat zvýšenou péči z jiného důvodu bránícího jejich vstupu na volný trh práce.

„Z jednání s ředitelkou prostějovského kontaktního pracoviště krajské pobočky úřadu práce Věrou Crhanovou vyplynulo, že město Prostějov by mohlo získat od úřadu práce prostředky na zaměstnání až dvaceti takových pracovníků. To bychom pochopitelně uvítali, protože by se tak mohla věnovat ještě větší pozornost úklidu města, což je nepochybně prospěšná aktivita,“ říká prostějovský primátor Miroslav Pišťák. Kdy pracovníci nastoupí, není v tuto chvíli ještě jasné. Jisté naopak je, že úřad práce by mohl poskytnout na jednoho pracovníka příspěvek až 15 tisíc korun v případě plného úvazku a 12 tisíc korun na zkrácený pracovní úvazek. Doba poskytování příspěvku je nejdéle 12 měsíců. „V současné době, kdy trh práce nevytváří dostatek volných pracovních míst, jsme nabídli městu Prostějov rozšíření spolupráce v rámci veřejně prospěšných prací. Velmi kladně hodnotíme vstřícný postoj města Prostějova k dané problematice a doufáme, že v rámci další dobré spolupráce se nám tak podaří navýšit počet nabízených pracovních míst v našem regionu,“  uvedla k projektu ředitelka prostějovského kontaktního pracoviště krajské pobočky úřadu práce Věra Crhanová.V současné době zaměstnává město Prostějov devět osob na veřejně prospěšné práce.(red)

Poslat nový komentář