Podnikatelé a obce mohou žádat o další peníze z ROP

Podnikatelé a obce mohou žádat o další peníze z ROP
ilustrační foto

Ve čtvrtek 14. března byla vyhlášena v pořadí již jedenačtyřicátá výzva z ROP Střední Morava. Představuje jedenáct oblastí a podoblastí podpory, do kterých budou moci své projektové záměry předkládat kraje, města a podnikatelé z Olomouckého a Zlínského kraje. Největší objem peněz je určen pro menší města na fyzickou revitalizaci území (240 milionů), dále pro kraje na výstavbu a modernizaci silnic II. a III. třídy (143 milionů) a podnikatele na budování infrastruktury (132 milionů). Celkem je na tuto výzvu určeno 888,5 milionu korun. Projektové žádosti o podporu z ROP Střední Morava budou moci žadatelé předkládat na Úřad Regionální rady do 30.4.2013. Konkrétní rozdělení peněz najdete zde:

 

Oblast   podpory

Alokace   ROP Střední Morava

Žadatel

Zaměření

1.1.1 Silnice II. a III. třídy

143 mil. Kč

Kraje

výstavbu nových úseků, modernizaci, stavební úpravy či jiné stavební   změny a rozšiřování stávajících souvislých úseků silnic II. a III. tříd,   odstraňování nebezpečných míst na silnicích II. a III. třídy,

 

2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující   Integrovaný plán rozvoje města Olomouc „Městské parky“

11,1 mil. Kč

Olomouc

rekonstrukce nemovitých kulturních památek a jejich zpřístupnění široké   veřejnosti pro volnočasové aktivity

2.2.1 Fyzická revitalizace území

240 mil. Kč

Města od 5 000 ob.

revitalizace   městských a obecních částí, jader včetně památkových objektů, parkovací   plochy, revitalizace náměstí, parků, úpravy stávajících místních a účelových   komunikací, odstranění nevyužitelných staveb a ekologických   zátěží

2.2.3 Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání

80 mil. Kč

Města od 5 000 ob.

mateřské,   základní a střední školy   a infrastruktura pro celoživotní učení

 

2.2.4 Infrastruktura pro rozvoj   zdravotnictví

60 mil. Kč

Města od 5 000 ob.

úpravy stávajících zdravotních zařízení, popř. výstavba nových   zdravotnických zařízení, za účelem   zvýšení kvality a dostupnosti v přímém vztahu ke klientům, pořízení   zdravotnického vybavení a nových komunikačních a informačních technologií,   pořízení zdravotnického vybavení a nových komunikačních a informačních   technologií

2.2.6 Rozvoj krizové infrastruktury

30 mil. Kč

Města od 5 000 ob.

modernizace,   příp. výstavba objektů sloužících integrovanému záchrannému systému,   vybavení, kamerové systémy, tísňová volání, výjezdová stanoviště, havarijní   plány

3.1.1 Integrovaný rozvoj cestovního ruchu pro individuální projekty naplňující   Integrovaný plán rozvoje území Rožnovsko

12,4 mil. Kč

Veřejný sektor

letní a zimní aktivity v oblasti rozvoje cestovního ruchu

 

3.2 Veřejná infrastruktura a služby

130 mil. Kč

Veřejný sektor

aktivní formy   rozvoje cestovního ruchu, lázeňství, turistické okruhy, technické památky,   kulturní zajímavosti, sportovní areály, naučné stezky

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a   služby na území   definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty naplňující   Integrovaný plán rozvoje území Jesenicko

30 mil. Kč

Podnikatelé

rekonstrukce,   modernizace a výstavba infrastruktury cestovního ruchu, s vazbou na zimní a   letní sporty v zařízeních hotelového typu. Tyto aktivity lze rozšířit   o doprovodnou infrastrukturu typu přístupové komunikace, parkoviště,   stravovací kapacity.

3.3.1 Podnikatelská infrastruktura a   služby na území definovaném oblastí podpory 3.1 pro individuální projekty   naplňující Integrovaný plán rozvoje území Šumpersko

20 mil. Kč

Podnikatelé

ubytovací   zařízení v kategorii hotel, motel, penzion v kategorii *** a vyšší   včetně Garni, s podmínkou povinné certifikace takového zařízení v uvedených   kategoriích

3.3.2 Podnikatelská   infrastruktura a služby na území definovaném oblastí podpory 3.2

132 mil. Kč

Podnikatelé

Ubytovací   zařízení, sportovní areály, lázeňská infrastruktura, kulturní a technické   památky a zajímavosti

Poslat nový komentář