Starostové debatovali v Olomouci o veřejné správě či penězích z Unie

Starostové debatovali v Olomouci o veřejné správě či penězích z Unie
Starostové debatovali v Olomouci o reformě veřejné správy či penězích z Unie (zdroj: kr-olomoucky.cz)

Ve středu 20. března se v Regionálním centru Olomouc za účasti hejtmana Jiřího Rozbořila uskutečnilo setkání zástupců měst a obcí z Olomouckého kraje, které pořádal Svaz obcí a měst České republiky. Přítomní starostové a starostky debatovali nad reformami veřejné správy, o dopadech nového občanského zákoníku na činnost obcí nebo o efektivnější spolupráci obcí v oblasti čerpání finančních prostředků z Evropské unie v příštím programovacím období.„Cením si této příležitosti k setkání s představiteli měst a obcí z našeho kraje, protože rozvoj v regionu je také o vzájemné komunikaci a diskuzi nad aktuálními problémy samospráv,“ uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil, který využil tohoto fóra a stručně ve svém projevu komentoval priority Programového prohlášení Rady Olomouckého kraje pro toto volební období.(red)

Poslat nový komentář