Prostějov vstoupí do krajského programu e-governmentu

Prostějov vstoupí do krajského programu e-governmentu
ilustrační foto

Radní vyšli vstříc vedení Olomouckého kraje a podpořili budoucí účast města Prostějova na programu rozvoje služeb e-govermentu, jehož součástí jsou projekty Digitální mapa veřejné správy a Nástroje správy územně analytických podkladů. Jedním z důvodů žádosti o zapojení města do projektu jsou zkušenosti prostějovského stavebního úřadu.

Co konkrétně bude toto znamenat pro prostějovské občany? "Pro potřeby jak státních orgánů, tak projektantů a široké veřejnosti zde budou uloženy digitální údaje územních plánů obcí v celém kraji, katastrální mapy, inženýrské a dopravní sítě a další," upřesnil náměstek primátora Zdeněk Fišer (ČSSD).

První fáze tohoto projektu, v jehož realizačním týmu bude zástupce prostějovského stavebního úřadu, přinese spuštění testovacího provozu a využití dat z obcí pro prvotní naplnění systému. Územně analytické podklady slouží k soustavnému komplexnímu zjišťování a vyhodnocování stavu a vývoje území.Digitální Prostějov

V Prostějově systém digitalizace dat již funguje. "Když se v Prostějově projednávala první verze územního plánu, tak jsme na webové stránky umístili jeho digitální podobu. Dnes u nás také funguje správa územně analytických podkladů v rámci geografického informačního systému města," upřesnil Fišer s tím,. že zatímco ve většině jiných měst jejich pořízení zajišťovaly externí firmy, v Prostějově jeho zpracovatelem byli výhradně zaměstnanci stavebního úřadu magistrátu. "Zapojení do projektu Olomouckého kraje vnímáme jako ocenění naší dlouhodobé kvalitní práce v rámci pořizování územně analytických podkladů a potvrzení nadstandardních vztahů našeho města s krajským úřadem na úseku územního plánování," doplnil Zdeněk Fišer.

Cílem e-govermentu je rychlejší, spolehlivější a levnější poskytování služeb veřejné správy prostřednictvím co nejširšího využití informačních technologií. Veškeré náklady projektu nese Olomoucký kraj a strukturální fondy Evropské unie. (zkl)

Poslat nový komentář