Město do jara 2014 rozšíří botanickou zahradu a opraví Spitznerovy sady

Město do jara 2014 rozšíří botanickou zahradu a opraví Spitznerovy sady
ilustrační foto

Město Prostějov obdrželo několik dotací, díky kterým se zase zlepší kvalita zeleně nejen ve veřejných prostranstvích, ale také v zahradách mateřských škol a v botanické zahradě.

„Z operačního programu životního prostředí nám byla schválena dotace na revitalizace školních zahrad, jmenovitě pro šest mateřských škol Květná, Aloise Krále, Mánesova, Žešov, Smetanova a Fanderlíkova. Zde již je vydáno rozhodnutí a čekáme na finanční prostředky. Jde o zhruba 1,3 miliony korun, přičemž celkové náklady činí necelé tři miliony korun. Tato částka se však týká jen výsadby a úprav zeleně,“ uvedla Ivana Hemerková s tím, že se chce zaměřit i na mobiliář všech mateřských škol. „Dělala jsem si kontrolu všech mateřských škol. Některé jsou obnoveny, další pak chceme vybavit mobiliáři a herními prvky. To je pro nás priorita,“ doplnila Ivana Hemerková s tím, že příští týden proběhne jednání o vybavení dotčených škol moderními herními prvky. Ostatní školy však ubezpečila, že to neznamená, že ony vybaveny nebudou. „Samozřejmě budou, ale z mého hlediska je výhodnější, že zasazování nových prvků proběhne spolu s revitalizací,“ vysvětlila Hemerková. Dokončení akce je limitováno rokem 2015, do kterého je třeba ji dle pravidel EU realizovat, podle Hemerkové se však předpokládá rychlejší ukončení. „V Radě jsme o tom diskutovali a prostředky na to budeme uvolňovat,“ dodala.Rozšíření botanické zahradyMěsto zároveň dostalo peníze na rozšíření botanické zahrady. „Obdržíme dotaci něco málo přes milion korun, celkové náklady jsou pak necelé čtyři miliony korun. Tyto peníze jdou znovu na zeleň, kromě toho však chceme provést úpravy cestní sítě a nového oplocení. Práce na obnově zeleně musí začít do půl roku od podepsání smlouvy, akce by proto mohla být ukončena do jara 2014,“ řekla Hemerková. Třetí dotaci pak město dostalo na regeneraci zeleně Spitznerových sadů, a to ve výši zhruba jednoho milionu, celá akce pak vyjde na tři miliony korun. „Z operačního programu totiž znovu platíme pouze zeleň, kromě toho však chceme opravit také mobiliář – cestní síť, lavičky či odpadkové koše,“ upřesnila náměstkyně Hemerková s tím, že město v tomto případě ještě nedostalo rozhodnutí a stejně jako v případě botanické zahrady musí být do půl roku od podpisu smlouvy zahájeny práce. „I zde proto předpokládám termín realizace na jaře 2014,“ dodala na závěr Hemerková.Smetanovy sady otevřeny v červenciNáměstkyně informovala i o současných pracích ve Smetanových sadech. „Kácení již začalo a bohužel možná budeme muset být ještě masivnější, po sněhové nadílce totiž některé stromy popraskaly. Nyní se zde pracuje na cestní síti a elektrofikaci a bude se soutěžit závlahový systém,“ informovala Ivana Hemerková s tím, že sady se pro veřejnost otevřou zřejmě na začátku července letošního roku.(zkl)

Poslat nový komentář