Město ocení dvě desítky prostějovských učitelů

Město ocení dvě desítky prostějovských učitelů
ilustrační foto

Město Prostějov na dnešním slavnostním vyhlášení ocení 21 prostějovských učitelů za jejich dlouhodobou, kvalifikovanou a úspěšnou činnost v oblasti vzdělávání a výchovy dětí. Kdo konkrétně ocenění dostane, si přečtěte v seznamu níže.

Iva Petrželová (MŠ Šárka)za dlouhodobě kvalitní  práci a zásluhy v oblasti vzdělávání a výchovy dětí předškolního věkuMarcela Streitová (MŠ Moravská)za mimořádné výsledky v oblasti vzdělávání a výchovy dětí předškolního věku, za rozvoj estetického vnímání, tvořivou a invenční práci s dětmiMgr. Milena Skoupilová (Střední škola, základní škola a dětský domov na Lidické ulici) za dlouhodobý přínos speciálnímu školství v Prostějově, především za  velmi dobré výsledky na poli výtvarné činnosti s žáky se zdravotním postiženímMgr. Petr Rejkuba (Střední, základní a mateřská škola Jistota o.p.s., Tetín)  za odborné a kvalifikované vedení a výuku nevidomých žáků, za mimořádnou a nadstandardní  spolupráci s rodiči handicapovaných žáků, za dlouhodobě kvalitní práci metodika informačních technologií a vedení ICT na školeNaděžda Kurčáková (MŠ Melantrichova) za laskavý a mateřský přístup k dětem a za dosažené úspěchy žáků ve výtvarných soutěžích okresního i ale celostátního významuMgr. Eva Zatloukalová (RG a ZŠ města Prostějova)za zavádění nových metod s využitím informačních technologií , za vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, za práci metodika prevence sociálně patologických jevů.Mgr. Božena Hovorková (ZŠ Dr. Horáka)za dlouholetou významnou pedagogickou práci, za přípravu žáků na olympiády a soutěže, za podporu ekologické činnosti ve škole , za podíl na projektech Zdravá škola a Ekoškola   Mgr. Renata Velešíková  (ZŠ a MŠ Palackého) za využívání inovativních metod při výuce, za vedení keramického kroužku, za organizaci školních kol pěveckých a recitačních soutěží a také za významný podíl na organizaci oslav 100. výročí budovy školy v Čechovicích    Mgr. Alžběta Krejčířová (ZŠ Melantrichova)za podíl na úspěšné realizaci  mezinárodního programu Comenius a za aktivity  spojené s přípravou projektů na škole v oblasti environmentálního vzdělávání Mgr. Monika Doleželová (ZŠ a MŠ Jana Železného) za dlouholetou tvůrčí práci v oblasti ekologické výchovy a za to, že předává životní moudrost a pohodu ne prostřednictvím známek, ale srdcem a úsměvemMgr. Blanka Daňková (ZŠ E. Valenty) za přípravu a organizaci školy v přírodě, za podíl na aktualizaci  Školního vzdělávacího programu, za vedení kroužků francouzštiny na školeMgr. Magda Nadymáčková (ZŠ Majakovského ve Vrahovicích)za výbornou a obětavou práci metodika prevence rizikového chování,za podíl na projektu „Rosteme spolu“ a za výborné výsledky žáků ve výtvarných a literárních soutěžíchMgr. Ivana Juráková (Gymnázia Jiřího Wolkera)za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci a úspěšnou spolupráci se školskou veřejností  realizovanou prostřednictvím nadační společnosti GAUDEAMUS při Gymnáziu Jiřího Wolkera v Prostějově Mgr. Bronislava Dudová (Střední zdravotnická škola) za mnohaletou  úspěšnou přípravu žáků na recitační soutěže a olympiády v českém jazyce, také za podíl na projektu ,,Studenti píší noviny“, pořádaným deníkem MF Dnes.Mgr. Alice Švalbová (Střední škola designu a módy) za spolupráci se zahraničními partnery v rámci  projektů EU, za realizaci projektu „Škola v Evropě, Evropa ve škole“ a za přínos pro modernizaci jazykové výuky na škole.Mgr. Jitka Ungermannová (Obchodní akademie) za podíl na projektu “Vzdělávání pedagogů ZŠ v oblasti finanční gramotnosti”, za organizaci semináře “O penězích bez peněz” v rámci projektu Zdravé město, za mimořádné práce spojené s přípravou a organizací  dalšího vzdělávání  zaměřeného na rozvoj finanční gramotnosti, za přípravu žáků na soutěže “Matematický klokan”, “Logická olympiáda” a “Wordprocessing”Mgr. Jana Daňková (Cyrilometodějské gymnázium)za vedení a organizaci školního kola Středoškolské odborné činnosti, za organizaci sportovních a biologických soutěží na škole a za dlouholeté vedení letních turistických kurzů určených pro studenty CMGIng. Ivan Rýdl (Švehlova střední škola polytechnická) za podíl na projektech Evropské unie „Kvalitní potraviny - kvalitní život“ a „Výuka s podporou digitálních technologií“, dále za kvalitní přípravu žáků na státní maturitní zkoušku z anglického jazyk, za dlouholetou práci ve funkci předsedy nadace Švehlovy střední školy polytechnickéMgr. Jitka Vránová (Střední odborná škola podnikání a obchodu s.r.o.)za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci,  odpovědný přístup k výkonu funkce výchovného poradce a citlivý přístup ke studentům při řešení výchovných i osobních problémů, za mimořádně efektivní využití didaktické techniky ve vyučovacích hodinách.Mgr. Miroslav Florík (Reálné gymnázium Studentská ul.)za organizaci školních kol dějepisné olympiády všech kategorií, za práci ve funkci člena okresního metodického sdružení dějepisu, za organizaci kulturních akcí (zejména divadelní a filmová představení), za podíl na realizaci evropského projektu (OPVK -  oblast podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách) a za implementaci materiálů projektu do výuky dějepisu na gymnáziu.

Novinka letošního ročníku: Cena za mimořádný přínos v oblasti rozvoje prostějovského školství a sportu:dr. Jiří Kremla(red)

Poslat nový komentář