Přerované debatovali o nakládání s krajským odpadem

Přerované debatovali o nakládání s krajským odpadem
S občany Přerova debatoval i hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. (zdroj: kr-olomoucky.cz)

Ve středu 20. března proběhl v Přerově první seminář zaměřený na integrovaný systém nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji a na aktuální vývoj v oblasti odpadového hospodářství. Seminář byl určen pro zastupitele Přerova a širokou veřejnost. Debaty s Přerovany se kromě odborníků zúčastnil také hejtman Jiří Rozbořil společně se svým náměstkem Michalem Symerským.

Studie proveditelnosti k Integrovanému systému nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů ukázala, že zařízení pro energetické využití odpadu by bylo nejvhodnější směřovat do Přerova.„Vedení kraje vnímá určitou averzi občanů Přerova vůči tomuto zařízení, a pokud lidé v referendu rozhodnou jinak, budeme k tomu přihlížet," uvedl hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. „Kvůli evropské legislativě a zákazu skládkování jsme však nuceni problematiku nakládání s odpady urychleně řešit, tak abychom byli na nový systém nakládání s odpady připraveni v roce 2023. Předpokládáme, že by zařízení pro energetické využití odpadu mělo vzniknout v horizontu šesti až sedmi let. V případě Přerova je samozřejmě podmínkou dobudování úseku dálnice D1,“ dodal Rozbořil.Veřejné debaty se dále zúčastnil zástupce autorizované obalové firmy EKO KOM Petr Balner, za zpracovatele studie firmu FITE Radim Kovařík, vedoucí oddělení ochrany přírody krajského úřadu Zuzana Ochmanová, ředitel Technických služeb města Přerova ředitel Jaroslav Klvač. Statutární město Přerov zastupovali náměstek primátora Dušan Hluzín a radní Václav Zatloukal. Hejtmanství plánuje uspořádat podobné semináře v Přerově i v průběhu dalších měsíců.(red)

Poslat nový komentář