Markéta Záleská je místopředsedkyní Stínové asociace krajů

Markéta Záleská je místopředsedkyní Stínové asociace krajů
Markéta Záleská

Do čela nově vzniklé Stínové asociace krajů ČR ODS byl dnes zvolen Jiří Pospíšil z Plzněského kraje, místopředsedy jsou Markéta Záleská Olomouckého kraje a pražský primátor Bohuslav Svoboda. Stínová asociace krajů chce být protiváhou spojenectví komunistů a sociálních demokratů v krajích.

„Sociální demokracie umožnila komunistům návrat k moci. Znepokojující je zejména jejich sílící vliv na vzdělání dětí,“ konstatuje čerstvě zvolený předseda Stínové asociace krajů Jiří Pospíšil. „V minulém volebním období se ukázalo, že tam, kde spolu vládli komunisti a socialisti, hospodářství kraje trpělo. ODS prosazuje rozumné investice, které nezakládají na další dluh a které naopak podněcují rozvoj ekonomiky a vznik nových pracovních míst – příkladně investice do nových silnic druhé a třetí třídy.“„Kraje se stávají pokusnou laboratoří pro socialisticko-komunistické koalice. Můžeme v nich v malém vidět to, co tyto dvě strany v případě volebního úspěchu budou chtít realizovat na celostátní úrovni, včetně jejich úzké spolupráce. Příkladem budiž Středočeský kraj, který byl hejtmanem ODS odevzdán hejtmanovi ČSSD jako prosperující kraj, aby se během několika let pod vedením ČSSD stal nejzadluženějším krajem v České republice. Proto bude velmi důležité, aby občanští demokraté měli na krajské úrovni své celostátní mluvčí, kteří budou schopni formulovat naše postoje týkající se krajské politiky,“ konstatuje premiér a předseda ODS Petr Nečas.„K hlavním tématům, kterými se bude Stínová asociace krajů ČR ODS zabývat, patří to, že dál pokračuje zadlužování krajů. Z dalších témat je to určitě otevření železniční dopravy konkurenci tak, aby se zlepšovala kvalita služeb,“ vysvětluje Markéta Záleská, místopředsedkyně Stínové asociace krajů ČR ODS.„Zaměstnanost nelze řešit tak, jak to v současné době řeší ČSSD, která jako jediná na krajích zvyšuje počet zaměstnanců krajských úřadů. Otázka zaměstnanosti úzce souvisí se vzděláváním a jeden z úkolů, které chceme v této organizaci prosazovat, je to, aby se regionální školství začalo vyvíjet ve vazbě k potřebám svého regionu, aby školy skutečně připravovalo takové žáky, kteří budou mít vazbu k potřebám svého regionu a budou pak snadněji hledat zaměstnání,“ dodává Bohuslav Svoboda.(red)

Poslat nový komentář