Město zakázalo podomní prodej

Město zakázalo podomní prodej
ilustrační foto

Podomní a pochůzkový prodej na území města Prostějova bude od 17. dubna 2013 zakázán. Rozhodla o tom Rada města na své schůzi konané dne 2. dubna 2013 schválením novely tržního řádu.

Smyslem této novely je omezení takových forem nabídky a prodeje, které se z pozice spotřebitelské veřejnosti jeví jako obtěžující, agresivní a ve svém důsledku i rizikové. Takový zákaz by měl vymýtit živelné obcházení veřejných prostranství, jednotlivých bytů, domů a rekreačních zařízení nejrůznějšími nezvanými prodejci, dealery a zprostředkovateli služeb. "Vycházíme vstříc požadavkům obyvatel, kteří se podomními a pochůzkovými prodejci cítí být obtěžováni. Oběťmi agresivních praktik jsou převážně senioři a sociálně slabší občané, kteří často koupí věci předražené a podepíší smlouvy, od kterých někdy nelze odstoupit," uvedla Alena Rašková, náměstkyně primátora.Zákaz pochůzkového prodeje se však i nadále nebude týkat prodeje předmětů, který je ve smyslu zákona o veřejných sbírkách jedním ze způsobů konání veřejné sbírky. Tento prodej však musí probíhat za podmínek stanovených citovaným zákonem. Novela tržního řádu také nezakazuje, aby si spotřebitel pozval do svého obydlí například prodejce kosmetiky nebo pedikérku či kadeřnici. Rozšíření trhové prodeje při společenských akcíchNově jsou v novele tržního řádu zpřesněny a zjednodušeny povinnosti prodejců a provozovatelů tržních míst. Tržní místa jsou rozšířena o lokality příležitostných prodejů avšak pouze v rámci konání společenských akcí. Například při příležitosti Prostějovských hanáckých slavností bude povolen stánkový prodej na parkovišti u finančního úřadu v Křížkovského ulici a v ulicích Kostelní a Komenského.   Město Prostějov se tímto opatřením připojuje k zákazu podomního prodeje v řadě měst České republiky, z poslední doby k tomu přistoupili ve Zlíně, Ostravě, Liberci, Karviné, či Jablonci nad Nisou, v našem kraji v Šumperku, Jeseníku, Uničově a Mohelnici.  Kontrolu dodržování nařízení bude provádět především Městská policie Prostějov. "Chtěla bych tímto upozornit všechny občany, u kterých zazvoní podomní prodejce, aby neprodleně kontaktovali městskou policii na telefonní lince 156," zdůraznila Alena Rašková.Za porušení uvedených zákazů může být právnické osobě a podnikající fyzické osobě uložena pokuta až do 200.000 Kč, fyzické osobě, která není podnikatel, pak pokuta až do 30.000 Kč.(red)

Poslat nový komentář