Náměstí TGM vyhlíží opravy za 30 milionů

Náměstí TGM vyhlíží opravy za 30 milionů
Historický pohled na náměstí T.G. Masaryka v Prostějově (zdroj: Prostějov na starých pohlednicích)

Rada města odsouhlasila projektový námět revitalizace náměstí T. G. Masaryka. V prostoru kuželny před budovou muzea má vzniknout další plocha pro pořádání kulturních a společenských akcí. Ambiciózní investiční akce je ovšem podmíněna získáním dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava, o kterou se město uchází.

"Dlouhodobým záměrem vedení města je oživení centra. V příštím roce nás čekají oslavy 100 let radnice, a proto chceme náměstí T. G. Masaryka co nejvíce zatraktivnit," předeslal Zdeněk Fišer, náměstek primátora. V těchto dnech finišuje projekt revitalizace celého náměstí, žádost o dotaci musí být podána do 30. dubna 2014. "Počítáme s komplexním řešením vnitřní části náměstí od radnice k Prioru. Současné nevyhovující dlažební kostky s popraskanými mramorovými deskami budou nahrazeny hladkou kamennou řezanou dlažbou. Zelené pásy po budovu muzea budou zachovány, před muzeem však dva úzké záhony nahradí jedna ozeleněná plocha s alejí, která vznikne směrem na sever u hranice komunikace. Plocha před muzeem pak bude sloužit, tak jak tomu bylo v historii, k pořádání nejrůznějších akcí," popsal náměstek Fišer. Cílem města je rozdělit náměstí na dvě zóny, před radnicí u sochy T. G. Masaryka by se do budoucna měly konat akce oficiálního rázu, na kuželně pak akce komerčnějšího charakteru. Zároveň směrem k muzeu budou rozšířeny vánoční trhy, v rámci projektu sem budou od radnice zavedeny rozvody elektrické energie. Záměr počítá s vybudováním nového komplexního mobiliáře, veřejného osvětlení a mobilních laviček v případě pořádání kulturních akcí. "Z náměstí budou odstraněny dnes již nevzhledné betonové květináče, které nahradí záhony osázené trvalkami," doplnila Ivana Hemerková, náměstkyně primátora.Dokončení v květnu 2014Zatím není přesně stanoven rozpočet projektu, celkové náklady jsou odhadovány na 20 – 30 milionů korun. Maximální výše dotace z regionálního operačního programu, podoblasti Fyzická revitalizace území, může činit 25 milionů korun (až 85 % způsobilých výdajů projektu). "Pokud budeme úspěšní a získáme dotaci, počítáme s ukončením projektu revitalizace náměstí do května příštího roku," dodal Zdeněk Fišer.Město do konce dubna také podá žádost o dotaci na úpravy nádvoří zámku, kde má vzniknout letní scéna s pohyblivým zastřešením a hledištěm. Upravené nádvoří s pódiem bude využívané pro pořádání kulturních akcí a společenských aktivit. Celkové náklady této investiční akce se odhadují ve výši cca 11 milionů korun.(red)

Poslat nový komentář