Územní plán do konce roku, převod komunikací upraví směrnice

Územní plán do konce roku, převod komunikací upraví směrnice
ilustrační foto

Městská rada projednávala na svém posledním zasedání aktuální stav zpracování nového územního plánu. Jaký je v něm posun, na to jsme se zeptali náměstka primátora Zdeňka Fišera.

„Územní plán byl více jak před rokem projednáván a bylo k němu vzneseno 150 námitek a připomínek. Většinu z nich zpracovatel vyřešil a zanesl do územního plánu, ale v mezidobí jsme dostali další námitky. Jednak se jednalo o nový záplavový plán, protože některé lokality v obytné zástavbě spadaly do tohoto plánu, dále pak nás při projednání na krajském úřadě postihla kontrola ministerstva zemědělství, která zjistila, že zpracovatel zabral více ploch, než měl povoleno. Kontrola krajského úřadu chvíli trvala a až v lednu nám přišlo stanovisko, kdy nám omezil některé plochy, a museli jsme zmenšit plochy pro zástavbu. Do projednávání nám spadl také nový stavební zákon, platný od 1. ledna, který mění způsoby zastavování a jejich projednávání. Mezi nejvážnější patří přístup k přeparcelizaci při vzniku nových obytných bloků, v jehož rámci musí dojít k součinnosti v jednání, aby se pokryli požadavky nejen stavitele, ale také veřejného prostoru, např. komunikací kolem bloku. Tato věc je u nás v republice ještě nevyzkoušená a zpracovatel navrhuje, aby v těchto komplikovaných lokalitách došlo k upřesnění územního plánu,“ vysvětlil náměstek Fišer.Územní plán je tedy nyní ve fázi zpracovávání nového návrhu, který následně zpracovatel musí projednat se všemi dotčenými orgány, např. krajským úřadem. „To by mělo proběhnout do prázdnin, během nichž by mělo být vše projednáno, a po prázdninách bude vyvěšen nový návrh územního plánu k veřejnému projednání. Občan se může účastnit jak veřejnoprávního projednání, kde může dát ústní připomínky, nebo i den po něm je může uplatnit v písemné podobě. Potom zpracovatel musí nové námitky znovu projednat a chceme, aby zastupitelstvo dostalo nový návrh do konce roku,“ shrnul harmonogram dalších prací Zdeněk Fišer. Primátor města pak upřesnil, že vedení města by chtělo mít nový územní plán schválen do konce volebního období, které vyprší na podzim příštího roku.Postup při převodu komunikace na město nově upravuje směrniceKromě projednávání nového územního plánu se Rada zabývala také novou směrnicí pro převody komunikací mezi soukromým investorem a městem (informovali jsme zde). K tomu řekl náměstek Fišer toto: „Směrnice dopředu upozorní investory, že pokud budou chtít v budoucnu převést komunikaci u svého objektu do majetku města, budou muset dodržet stanovené předpisy na projekční práce a musí absolvovat kontrolu našeho dozoru. Kvalita komunikace bude muset být taková, jako by ji stavělo samo město.“ Primátor Pišťák pak upřesnil, že směrnice majitelům převedení nenařizuje, dokonce ani to, kdy má městu komunikaci případně převést. Celý postup pak upřesnil i tajemník radnice Lubomír Baláš, který měl zpracování směrnice na starosti. „Směrnice upravuje postup úřadu a magistrátu, jak postupovat při převodu komunikací. Investoři musí dát vědět městu záměr převést komunikaci. Poté dostane informace, jaké předpisy a normy musí dodržet a jak komunikaci dokončí, musí vyzvat příslušný útvar ke kontrole.“ Směrnice se však nevztahuje na konkrétní použité technologie či materiály, ty budou posuzovány případ od případu. Posuzována bude například nosnost, aby k obytnému domu dojel vůz pro sběr dopadu, stěhovací vůz, záchranná služba nebo hasiči. Město také bude brát v potaz, až budou dostavěny všechny nebo většina domů, ke kterým má komunikace vést. Pokud by totiž došlo k převedení při postavení pouze prvního domu, mohly by následně komunikaci poškodit zásobovací vozy k dalším stavbám.(zkl)

Poslat nový komentář