Moravští politici chtějí D1 u Přerova do roku 2017

Moravští politici chtějí D1 u Přerova do roku 2017
ilustrační foto

Dlouhodobý rozvoj moravských krajů není možný bez dobudování dálnice D1 na Přerovsku a výstavby rychlostních silnic R 35 a R 49. Konstatovali to účastníci Moravského dopravního fóra, které proběhlo v pondělí 8. dubna v Olomouci. Klíčová opatření pro rozvoj celého regionu shrnuli do deklarace apelující na stát. Dokument obsahuje především požadavek na vznik koncepce dlouhodobého financování rozvoje dopravní infrastruktury. Při rozdělování dotací z Evropské unie pak deklarace žádá ohled na konkurenceschopnost jednotlivých regionů.

Moravské dopravní fórum konstatovalo, že pro Moravu je důležité dokončení dálnice D1 v úsecích Přerov – Lipník nad Bečvou a Říkovice – Přerov včetně souvisejícího průtahu Přerovem, aby mohla komunikace nejpozději od roku 2017 plně sloužit dálkové a těžké dopravě. V případě rychlostní silnice R49 diskutující požadovali zahájení výstavby úseku Hulík – Fryšták. V debatě rovněž zazněla potřeba urychleného propojení západní a východní části republiky projektem R35. V případě drážní dopravy dnes odborníci apelovali na rekonstrukci a zvýšení kapacity železničního uzlu Olomouc jako významné dopravní křižovatky.„Témata dnešní konference se ve značné míře shodují s prioritami Olomouckého kraje v oblasti dobudování dopravní infrastruktury, proto mají naši podporu“, uvedl na úvod fóra hejtman Olomouckého kraje Jiří Rozbořil. „Jsem přesvědčen, že je účelné v jednání s centrálními orgány spojit veškeré síly regionu. Věřím, že dnešní společná deklarace nastartuje proces, který vyústí v konkrétní zahájení staveb, které náš kraj nutně potřebuje pro svůj rozvoj“, dodal hejtman Rozbořil.Moravské dopravní fórum hostilo Regionální centrum v Olomouci. Uspořádalo je Sdružení pro rozvoj dopravní infrastruktury na Moravě ve spolupráci s Olomouckým a Zlínským krajem. Akce se zúčastnili poslanci a senátoři, zástupci Evropského parlamentu, ministerstva dopravy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy železniční dopravní cesty a obou krajů.(red)

Poslat nový komentář