Město pořídí další nádoby na bioodpad

Město pořídí další nádoby na bioodpad
ilustrační foto

Rada města na schůzi konané dne 2. dubna 2013 odsouhlasila aktualizaci projektového námětu „Rozšíření systému pro separaci bioodpadů ve městě Prostějov.“ Pokud město získá dotaci, bude rozšířen počet sběrných nádob na bioodpad.

Do 12. dubna jsou přijímány žádosti o finanční podporu projektů ze Státního fondu životního prostředí ČR, v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o projekty typu pořízení stroje, zařízení nebo technologie. Podpořeny mohou být pouze ty žádosti, u kterých se předpokládá ukončení realizace projektu do konce roku 2013 a které nezahrnují stavební práce. "Aktualizace našeho projektového námětu zahrnuje rozšíření počtu pořízení sběrných nádob na bioodpad o objemu 140 litrů z původních 300 na 400 kusů. V první vlně projektu byl o ně ze strany majitelů rodinných domů velký zájem a neuspokojili jsme všechny žadatele. Proto dochází k jejich navýšení," vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora. Počet kontejnerů na bioodpad zůstává stejný v počtu 40 kusů.Celkové odhadované náklady tohoto projektu separace bioodpadu v Prostějově pro letošní rok dosahují výše 585.080 Kč, z toho podíl očekávané dotace činí 526.572 Kč (90 % způsobilých výdajů).(red)

Poslat nový komentář