Občanské záležitosti brzy vyřešíte díky vyvolávacímu systému

Občanské záležitosti brzy vyřešíte díky vyvolávacímu systému
ilustrační foto

Komfortnější obsluha klientů odboru občanských záležitostí - to je cíl rady města, která na toto pracoviště schválila pořízení objednávkového a vyvolávacího systému. Vyřizování občanských průkazů, cestovních pasů a ověřování podpisů či listin bude fungovat podobně, jako jsou Prostějované zvyklí na odboru dopravy.

Elektronický vyvolávací systém na pracovištích občanských průkazů, cestovních dokladů a ověřování listin a podpisů je v plánu investic města pro rok 2013. "Během měsíce dubna bude instalován a jeho spuštění očekáváme ve druhém květnovém týdnu," sdělil Zdeněk Fišer, náměstek primátora. Půjde o identický systém, který je v provozu na odboru dopravy v Křížkovského ulici. Instalaci zabezpečí stejný dodavatel, čímž dojde k úspoře finančních prostředků, oba systémy budou fungovat na jednom serveru. Vybavení vyvolávacího systému na odboru občanských záležitostí bude stát 177 tisíc korun. Bude použita stejná řídící aplikace, takže není třeba dodávka a instalace nového programového vybavení, čímž se ušetří cca 30.000 korun, další úspora je za provoz webového rozhraní sloužícího pro internetové objednávání. Toto bude realizováno rozšířením stávající aplikace a roční úspora činí 13.000 korun.Vyvolávací a objednávkový systém bude umožňovat ve druhé fázi provozu klientům objednání prostřednictvím webové aplikace. V rámci modernizace bude v letošním roce také vyměněn displej na odboru dopravy, bude zde instalováno pětiřádkové zobrazovací zařízení.(red)

Poslat nový komentář