Kraj podpoří 44 inovačních projektů

Kraj podpoří 44 inovačních projektů
ilustrační foto

Olomoucký kraj, statutární město Olomouc a Regionální rada ROP Střední Morava podpoří celkem 44 inovačních projektů. Seznam úspěšných žadatelů schválila ve čtvrtek 11. dubna Rada Olomouckého kraje.

Podpora bude mít podobu takzvaných inovačních voucherů, jimiž firmy mohou platit za spolupráci s vědeckovýzkumnými institucemi. Těmi mohou být mimo jiné výzkumné ústavy či vysoké školy. Například mohelnický výrobce komponentů pro vozidla Hella – Autotechnik získá 150 tisíc korun na projekt Materiálové inovace světlometů, na němž se bude podílet s Univerzitou Tomáše Bati. Společnost Ekoprogres Hranice získá stejnou sumu na spolupráci s Univerzitou Palackého týkající se využití nanočástic při zahušťování kalů čistíren odpadních vod.Podpory 44 projektů bude stát celkem 6,1 miliónů korun. Regionální rada ROP Střední Morava na něj z evropských zdrojů poskytne 4,6 miliónů korun, Olomoucký kraj 1 milión korun a statutární město Olomouc 0,5 miliónu korun.Olomoucký kraj připravuje zároveň druhé kolo výzvy pro podniky na získání inovačních voucherů. Opět Olomoucký kraj požádá o dotaci ve výši 5 milionů korun ROP Střední Morava. Výzva bude vyhlášena v květnu až červnu 2013.(red)

Poslat nový komentář