Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.

Sledovali jsme zastupitelstvo ON-LINE. Projděte si bod po bodu.
ilustrační foto

Vážení čtenáři, dnes jsme pro vás sledovali v on-line reportáži další zasedání zastupitelstva města Prostějova. Projděte si níže bod po bodu, o čem zastupitelé jednali.

17:04 Zastupitelstvo je ukončeno. 17:01 Schůzi zastupitelů uzavírá svým proslovem primátor Miroslav Pišťák. Zmiňuje v minulých dnech zveřejněný rating města Prostějova, které město Prostějov zařadil mezi nejlépe hospodařící města České republiky. Poděkoval zastupitelům i úředníkům magistrátu. Poté doplňuje, že k záležitosti Držovic svolá mimořádné zastupitelstvo.16:53 Václav Kopečný (TOP09) se vrací k víkendovým záplavám na Hloučeli a ukazuje na nich důležitost Plumlovské přehrady. Dále chce znát výsledky hydrologického průzkumu u Společenského domu. Podle primátora Pišťáka však některé úkony nedělal Prostějov, ale přidělil je Olomouci. "Postupujeme přesně podle zákona," dodává primátor. Náměstek Pospíšil (ODS) dodává, že Prostějov stále zůstává účastníkem řízení. Náměstek Fišer uvádí, že jej olomoucký magistrát kontaktoval. "Orgány životního prostředí zastavily EIA, protože město Prostějov uvedlo, že chce hydrologický průzkum. Nyní se město Olomouc rozhoduje, zda využije možnosti zřízení zadání regulačního plánu. Zatím nás však nikdo nevyzval," dodal. 16:43 Ivana Copková (KSČM) chce řešit parkování u polikliniky. Primátor Pišťák je však skeptický, protože parkoviště patří nemocnici.16:42 Jaroslav Šlambor (KSČM) apeluje na radní, aby více využívali  kontrolního výboru, který vede.16:41 TOP09 a KDU-ČSL požadují jménem Danuše Pelikánové zařazení bodu Manthellan na další jednání zastupitelstva.16:38 Danuše Pelikánová z TOP09 se ptá, proč byla vykácena alej se sakurami. Náměstkyně Hemerková vysvětluje, že sakury byly nemocné a bude na jejich místě vysázena nová alej.16:37 Dalším tématem jsou příspěvky římskokatolické farnosti ve Vrahovicích a zatravňovací panely.16:33 Hlásí se Aleš Matyášek. První téma se týká společnosti Manthellan a stěžuje si, že za rok nedostal odpovědi na svoje dotazy, které vznesl před rokem. Primátor Pišťák odpovídá, že zastupitelé dostali návrh smlouvy, a ti jej schválili. "Stále tedy nevím, v čem byla smlouva vadná," říká Pišťák.16:30 Petr Kousal (KDU-ČSL) se ptá na revitalizaci Smetanových sadů. "Revitalitazace probíhá tak, jak má. Došlo k určitému zdržení kvůli odvolání. Kácení proběhlo, nyní probíhají stavební práce, které by měly být ukončeny do konce měsíce června. Pak proběhne osetí trávníků a postupně celé zeleně. Hlavní výsadba bude probíhat na podzim," odpovídá náměstek Zdeněk Fišer (ČSSD).16:28 Zastupitel Schlesinger informuje o činnosti kontrolního výboru.16:27 Náměstkyně Rašková otevírá téma heren. Chce upravit vnější vzhled heren, aby nebyly tak lákavé, a vystrnadit je z městské památkové zóny. K vykázání heren z celého města je však skeptická. "Úplný zákaz heren by měl dvě negativa. Z heren jsou také nějaké peníze, loni jsme dostali 40 milionů, a ti, co budou chtít hrát, budou hrát stejně," řekla Rašková s tím, že v hernách v Prostějově nebyl při kontrolách nikdy nalezen mladistvý nebo člověk na sociálních dávkách.16:20 Diskutuje se o návrhu Držovic na zklidnění vzájemných vztahů. Na dalším zasedání zasedání by se o nich mohlo jednat podrobněji. Primátor Pišťák upozorňuje, že v současnosti je v platnosti mimosoudní dohoda, kterou město vyplatilo Držovicím něco zhruba tři miliony korun, a usnesení, které toto potvrzuje. Nyní se bude jednat, zda město vyhoví žádosti Držovic o dalších 1,8 milionu korun. "Byl bych rád, kdybychom za touto věcí udělali tečku," dodal Pišťák.16:15 Primátor Pišťák se ještě vrací k předchozímu bodu. Na jeho dotaz, zda má k bodu další informaci, odpověděl vedoucí odboru Zajíček stručně: "Ano".16:14 Další dva body majetkoprávních záležitostí byly schváleny a nyní se dostáváme do bodu diskuse.16:11 Je tu další pokuta, tentokrát pro manžele Springerovi za nedodržení regulativu. Návrh nebyl schválen a přijata byla jeho původní varianta, tedy bez pokuty.16:06 Nyní zastupitelé schválili i úpravu podmínek výkupu pozemků v Žešově, na kterých by měla stát nová cyklistická stezka.16:05 Zastupitelé diskutují o dalších majetkoprávních záležitostech, nyní se mluví o prodeji pozemků na Kralické ulici. Materiál byl odložen. Stejně dopadlo i zrušení předkupního práva města.

15:50 Zastupitelé schválili odložení materiálu.15:49 "Hvězdárna je jediná v kraji, zato kaváren je zde několik," říká ředitel muzea Miroslav Chytil. Zastupitel Aleš Matyášek navrhuje odložení bodu. "Jsem pro odložení materiálu, ale tím ho asi odkládáme na věčné časy," dodal primátor Miroslav Pišťák (ČSSD). Kavárnu odmítá i zastupitel za TOP09 Václav Kolář.15:44 Další tři body schváleny, nyní se jedná o nové kavárně v Kolářových sadech, o které jsme informovali zde. Aleš Matyášek (TOP09) upozorňuje, že k záměru vydali dva orgány nesouhlasná stanoviska - stavební odbor a komise koncepce a rozvoje města. Zastupitelům se nelíbí, že by nový objekt zastínil hvězdárnu, Tomáš Blumenstein (ODS) chce pak znát kupní cenu. Návrh zmiňuje, že ta bude stanovena minimálně ve výši dle znaleckého posudku. 15:35 Zastupitelstvo má nového člena. Aleš Matyášek právě překřtil Radka Zacpala na Radka Začala. Vedle toho navrhl snížení pokuty na 20 tisíc. "Jsem asi šedá myš," reaguje na záměnu svého jména Zacpal. Matyášek si pak utahuje Zacpala, že si spetl funkci náměstka Pospíšila. Návrh Aleše Matyáška nicméně nebyl schválen. Zastupitelé však nepřijali ani původní čtyřicetisícovou pokutu. "Nyní jsme se dostali do soudního sporu s manžely Koryčánkovými," konstatuje Pospíšil s tím, že město tím setrvalo na svém původním návrhu odstoupit od smlouvy. Zastupitel Šmíd však navrhuje pokutu ve výši 27 tisíc, náměstkyně Hemerková pak doporučuje revokovat předchozí hlasování. Tímto postupem se také zastupitelé řídí a napodruhé schvalují původní znění bodu.15:16 Jednání pokračuje. První bod majetkoprávních záležitostí schválen, nyní se opětovně diskutuje o dohodě o narovnání s manželi Koryčánkovými.14:49 Finanční podpora třem sportovním subjektům nebyla schválena, poté si zastupitelé schválili patnáctiminutovou přestávku. Po ní nás čekají ještě majetkoprávní záležitosti a diskuse.14:47 Zastupitelé také schválili kulturní granty. Celkem sedm projektů dostane 8 až 70 tisíc. Nejvíce obdrží Gymnázium Jiřího Wolkera na Divadlo POINT (70 tisíc), vydání knihy o Oskaru Spačilovi pak bylo podpořeno 60 tisíci korunami. "Jedná se o významnou knihu, na jejíž podpoře se kulturní komise shodla jednomylně," obhájila ji radní Milada Sokolová (ODS).14:44 Primátor Pišťák opět kritizuje přenáší dalších povinností ze státu na obce, například v sociální oblasti. I proto zastupitelé nepodpořili příspěvky Charitě Prostějov ve výši 500 tisíc korun a zhruba 60 tisíc dětskému domovu na Lidické.14:42 Bod 16 - veřejná finanční podpora. Schválena pro TK Prostějov, o.s. na dofinancování druhé fáze rekonstrukce letní tělocvičny ve výši dva miliony korun.14:39 Dalším bodem jsou granty Zdravého města. Deset organizací dostane od dvou do dvacet tisíc korun, nejvíce dostane Střední zdravotnická škola. Tři organizace také dostaly příspěvky navýšeny. Návrh byl schválen.14:36 Josefa Augustina (KSČM) dnes nahrazuje Aleš Matyášek (TOP09). Diskutuje i k dalšímu bodu - příspěvek na sociální péči. Alena Rašková(ČSSD) kritizuje stát, že na obce převádí stále více finančních povinností. Návrh byl schválen.14:35 Na programu jsou dodatky ke smlouvám o veřejné finanční podpoře BK Prostějov, VK Prostějov, DTJ Prostějov a TJ Sokol I Prostějov. Jde o rozšíření účelu využití na náklady na rozhodčí, ubytování, cestovné či sportovní vybavení. Aleši Matyáškovi (TOP09) se nelíbí rozšíření podpory u basketbalistů, o návrzích chce hlasovat zvlášť. Pochybnosti o prolínání peněz určených na mládež směrem k profesionálním hráčům má i u volejbalistů. Žádost TJ Sokol I se mu však líbí pro svoji podrobnost a jasné vymezení účelů. Všechny dodatky byly nakonec schváleny.14:21 Všechna rozpočtová opatření byla schválena.14:10 Aleš Matyášek diskutuje o přípravě projektových dokumentací ke stavbě společenského a sportovního centra. "Zaráží mě, že se o tom zastupitelé dozvídají až ex post," říká. "Soutěž na přípravu nákresů stála 200 tisíc korun na nakreslení skic s přesně danými podmínkami. Samotná architektonická soutěž by stála dva miliony korun," odpověděl mu náměstek Fišer, proč takto město postupovalo.14:07 Na programu jsou rozpočtová opatření. Jde například o rozšíření parkoviště na E. Beneše (více zde), regeneraci parku u kostela Sv. Petra a Pavla a Smetanových sadů či Fond Zeleně. 14:04 Zastupitelé schválili přijetí příspěvku z kraje pro jednotku dobrovolných hasičů v Prostějově (více zde), na krajské postupové přehlídky divadel a tance a 140 tisíc na pořádání Hanáckých slavností.13:58 Nyní je na pořadu informace o postupu přípravy územního plánu. O této záležitosti jsme informovali zde. Tomáš Blumenstein (ODS) je zneklidněn zásahy kraje a ministerstva do činnosti města. Ptá se, zda je možné plán změnit ve prospěch města, nikoliv krajských úředníků. Stanoviska kraje a ministerstva musíme dle zákona respektovat, uvádí náměstek Zdeněk Fišer (ČSSD). Bod je schválen.13:57 Zastupitelé schvalují i zánik společnosti MI PRO STAV. Se stejným výsledek pak dopadl i bod navýšení peněžitého vkladu města do Domovní správy.13:50 Zastupitelé projednávají fúzi obchodní společnosti Domovní správa Prostějov a MI PRO STAV. Občanský aktivista Jan Navrátil chce více informací. Budou zveřejněny na internetu, Tomáš Blumenstein (ODS) doplňuje, že již nyní jsou zveřejněny v obchodním věstníku a není problém je umístit na web města. Doplňuje, že sloučením dojde například ke snížení administrativních nákladů při provozu společnosti MI PRO STAV. Pavel Burša doplňuje, že celý majetek této společnosti bude převeden do Domovní správy. Zastupitelstvo bere tuto informaci o fúzi společností na vědomí a konečné rozhodnutí učiní Rada města. Materiál byl schválen.13:47 Zastupitelé nyní delegovali zástupce města na valné hromady obchodních společností.13:45 Schváleni byli i přísedící u okresního soudu. V tomto případě je příloha zveřejněna, ale bohužel beze jmen...13:43 Zastupitelé schválili bod Ceny města Prostějova, komu, to však není z předloženého materiálu zřejmé (jména jsou součástí důvodové zprávy, která nebyla ve veřejněně dostupných materiálech na zastupitelstvo zveřejněna). Návrh však byl schválen, stejně jako ocenění městským policistům.13:40 Tajemník Baláš vysvětlil i bod k větší transparentnosti radnice (více čtěte zde). Tím je bod k usnesením Rady uzavřen.13:32 Aleš Matyášek (TOP09) chce více informací k vytvoření loga a logotypu města a výstavbě společenského a kulturního centra. Více si přečtěte zde a zde. Město dostalo ke včerejšímu dni, kdy byly uzávěrka, návrhy, které bude nyní posuzovat. Všechny musely obsahovat sportovní hřiště 20 krát 40 metrů, prostor na kulturní akce, parkoviště či zeleň.13:27 Na programu je diskuse o dřívějších usneseních rady. Zastupitel Kopečný z TOP09 chce více informací o revitalizaci náměstí TGM. Více o ní jsme informovali zde. 13:23 Jeden z opozičních bodů navrhuje diskusi o obchodní galerii, kterou má stavět společnost Manthellan. Naštěstí až na příští zastupitelstvo. Program je nakonec schválen v původním znění 28 zastupiteli.

13:17 Hovoří Aleš Matyášek z TOP09, který navrhuje změnu program. Primátor však jeho námět považuje za nehlasovatelný. Právnička města ho však upravuje - návrh může v programu být, ale jeho podstata, odpuštění poplatku podle vyhlášky o sběru odpadu, od 1.1. není možná. Primátor Pišťák upozornil, že věc bude komplexně projednána na příštím červnovém zastupitelstvu.

13:11 Přítomno je 29 z 35 zastupitelů. Jedním z nepřítomných je i komunistický zastupitel Josef Augustin, který patří k nejvýřečnějším zastupitelům. Jednání by proto dnes mohlo být o poznání kratší.13:10 Program jednání dnes čítá devatenáct bodů. Program si pročtěte zde.13:08 Zastupitelstvo bylo před chvílí zahájeno. Probíhá kontrola nového hlasovacího zařízení.

Poslat nový komentář