Zastupitelé schválili udělení Cen města. Víme, kdo je dostane.

Zastupitelé schválili udělení Cen města. Víme, kdo je dostane.
Oceněné osobnosti v roce 2012 (zdroj: městopv.cz)

Zastupitelstvo města Prostějova udělilo na svém včerejším zasedání Ceny města Prostějova za rok 2012.

Ocenění zastupitelů nakonec dostali sportovní funkcionář PaedDr. Jiří Kremla, mužský pěvecký sbor Orlice Prostějov, fotograf Bohuslav Pacholík, dosluhující ředitelka Městského divadla v Prostějově Mgr. Alena Spurná, archeolog a malíř PhDr. Miroslav Šmíd a a další sportovní funkcionář a propagátor města Zdenek Vychodil.„Jiří Kremla obdržel ocenění za dlouholetou podporu mládežnického sportu a tělovýchovy v Prostějově, Mužský pěvecký sbor Orlice patří k našim nejstarším pěveckým souborům a v letošním roce oslaví 150 let od svého vzniku,“ upřesnila tisková mluvčí magistrátu Jana Gáborová. Další oceněný Bohuslav Pacholík dostane ocenění za „soustavné a dlouhodobé zaznamenanávání života ve městě a regionu a jeho prezentaci v médiích i na výstavách po celé republice, Alena Spurná si nominaci vysloužila za dlouholeté působení v oblasti školství a kultury a především vedení Městského divadla v letech 2003 – 2013. „V pozici učitelky Gymnázia Jiřího Wolkera nastavila vysokou úroveň výuky angličtiny a podílela se na organizaci celé řady společenských aktivit školy. V pozici ředitelky pak navázala na tradici vynikající moravské stagiony,“ vysvětlila nominaci Jana Gáborová. Cena pro archeologa a propagátora městaCenu města Prostějova za mnohaletou činnosti v oblasti muzejnictví, archeologie a výtvarného umění obdrží PhDr. Miroslav Šmíd, který v letech 1980-1987 působil v čele prostějovského muzea a poté přešel do prostějovské pobočky archeologického ústavu ČSAV. Specializuje se především na období staršího neolitu v českých zemích a výrazně se podílel na rozšíření znalostí o nejstarších dějinách Prostějova a okolí.Posledním oceněným pak bude Zdenek Vychodil, kterého město vyznamená „za více jak padesátiletou obětavou a nenapodobitelnou činnost pro veřejnost našeho města v oblasti sportu, osvětové práce a propagace Prostějova“Všichni ocenění budou vyznamenáni 21. května na slavnostním ceremoniálu v obřadní síni prostějovské radnice.(zkl)

Poslat nový komentář