Zastupitelé odložili stavbu kavárny. Možná na věčné časy

Zastupitelé odložili stavbu kavárny. Možná na věčné časy
Plánovaná kavárna v Kolářových sadech zatím nedostala zelenou. (autor: Style Studio, s.r.o.)

Když Rada města na svém zasedání 19. března rozhodla o prodeji pozemku v Kolářových sadech společnosti AL LOGICAL, aby zde mohla postavit kavárnu s dětským hřištěm, zdálo se, že Prostějov se zase o něco přiblíží moderním městům a půjde vstříc svým občanům. Chvályhodný záměr však narazil na jednostranné zájmy některých zastupitelů, kteří nakonec prosadili odložení záměru, dle primátora Pišťáka však možná nadobro.

„Přišla připomínka na magistrát města, že by bylo vhodné, aby budoucí objekt neomezoval hvězdárnu. To vše bude otázkou stavebního řízení a bude to jedna ze zásadních podmínek, aby provoz hvězdárny nebyl omezen,“ uvedl na úvod projednávání náměstek primátora Jiří Pospíšil. Město tedy s kritiky souhlasilo, přesto se možné omezení hvězdárny stalo jedním z hlavních důvodů odložení bodu. První připomínku vznesl zastupitel za TOP09 Aleš Matyášek, se záměrem podle něj nesouhlasí dva orgány města – stavební odbor a komise koncepce a rozvoje města. Obě připomínky však upozorňovaly na nesoulad se stávajícím územním plánem. Jak je však zřejmé i z našich dřívějších informací, připravuje se nový územní plán, který by měl být schválen do konce roku.  „A nový územní plán by již stavbu povolil,“ uvedl na zastupitelstvu také náměstek primátora Zdeněk Fišer. Zastíní kavárna hvězdárnu? Ani odpůrci o tom nejsou přesvědčeni.Další připomínka se týkala dopravního napojení a stanovené ceny, která by měla být stanovena podle znaleckého posudku. Hlavní spor se však vedl o blízkou hvězdárnu. „Prostějovská hvězdárna je jediná hvězdárna v Olomouckém kraji, kdežto kaváren je hodně. Pokud by výstavba kavárny pronikla jakýmkoliv způsobem do světla směrem ke hvězdárně, tak ta ztrácí svůj smysl. Kavárna stojí přímo v ose dalekohledu, a pokud by natolik oslňovala hvězdárnu, že by nešlo pozorovat noční oblohu, tak ji můžeme rovnou zavřít, což by byla pro Prostějov velká ztráta,“ uvedl ředitel Muzea, které hvězdárnu provozuje, a zastupitel za KDU-ČSL Miroslav Chytil i přesto, že hned v úvodu jednání byla tato alternativa prvním náměstkem Pospíšilem vyloučena. Sám Chytil pak uvedl, že problém, který nastínil, vlastně neexistuje. „Samozřejmě se to dá řešit způsobem, aby žádné světlo nešlo ke hvězdárně,“ řekl. Radní Peichl také doplnil, že dalekohled je otočný, čili nemůže být s osou kavárny, náměstek Pospíšil se pak přidal s tím, že většina námitek zastupitelů bude vyřešena ve stavebním řízení.Zastupitel Aleš Matyášek za TOP09 proto následně navrhl odložení bodu. S ním se ztotožnil i primátor Miroslav Pišťák, který však podotkl, že tím možná dojde k odložení stavby na věčné časy. Jeho názor podpořil i první náměstek Pospíši, s tím, že návrh odloží do doby, než bude známa výkupní cena. „Jsem pro to, aby se věc odložila na věčné časy. Kavárna zastíní velmi hodnotnou stavbu v Kolářových sadech,“ přidal pak svůj názor Václav Kolář z TOP 09. Hlasováním pak bylo nakonec drtivou většinou rozhodnuto, že bod bude odložen… Co dodat. Ukázalo se, že někteří zastupitelé plní spíše role vyslanců organizací, v nichž působí ve svém občanském povolání, a svých úzce partikulárních zájmů, a nikoliv zástupců všech občanů, jak se zavázali ve svém zastupitelském slibu. ("Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.").(zkl)

Komentáře

Co je to za nesmysl v tom zaprděným Prostějově! Jen namátkou je hvězdárna v Lošově a Přerově jen namátkou zaprděnci!

"někteří zastupitelé plní spíše role vyslanců organizací, v nichž působí ve svém občanském povolání, a svých úzce partikulárních zájmů" ... z čeho tak autor(ka) článku usuzuje? O kom mluví? Vy znáte zájmy "všech" občanů? (pop)

Poslat nový komentář