Audiozáznamy ze zastupitelstva kraje (zatím) neuslyšíme

Audiozáznamy ze zastupitelstva kraje (zatím) neuslyšíme
ilustrační foto

Krajské zastupitelstvo se dnes sešlo, aby projednalo podporu dalším významným projektům, smlouvy o mezikrajské spolupráci záchranných služeb či změnu jednacího řádu. Na jednání se však řešila i řada dalších věcí, které nebyly obsaženy v předložených materiálech Rady.

První diskuse se zvedla v otázce financování sociálních služeb. Poslankyně Jitka Chalánková totiž přítomné zástupce občanů informovala o změně zákona v oblasti financování sociálních služeb. „Stát již na sociální služby krajům nebude poskytovat finance prostřednictvím účelové dotace, jak je tomu v současnosti, ale formou rozpočtového určení daní. Uvažuje se o zavedení této změny již od poloviny letošního roku,“ informovala krajské zastupitelky s nejnovějším děním členka sociálního výboru sněmovny Chalánková. Sama se však vyslovila pro odložení této změny až o tři roky, k čemuž se přiklonila i náměstkyně pro sociální věci Yvona Kubjátová (ČSSD). Ačkoliv ve věci zatím panuje spousta spekulací, je jisté, že o tom zastupitelé chtějí jednat, a to nejen mezi sebou, ale i se zástupci ministerstva.Další novou informaci zastupitelům poskytl náměstek pro dopravu Alois Mačák (ČSSD). Ten zopakoval současnou diskusi se státem ohledně financování regionální dopravy, kterou chce ministerstvo přesunout z dotace taktéž na rozpočtové určení daní. „Zaslechl jsem, že by dokonce mělo dojít k pokrácení ze současných 2,6 miliard na 2 miliardy,“ uvedl Mačák s tím, že na poslední schůzce v Praze se se zástupci ministerstva na přijatelném kompromisu nedohodl a věc bude znovu projednávat na zasedání Asociace krajů na konci května v Plzni za účasti zástupců ministerstva.O deset milionů více pro obce na opravy modernizaci vodovodůDalší změnu v materiálech z Rady předložila ODS, jmenovitě její zástupce a předseda ve Finančním výboru Ivan Kosatík, na jehož návrh výbor, Rada a nakonec i zastupitelstvo schválili zvýšení finančních prostředků obcím na výstavbu a modernizaci vodovodů a úpraven vod z původních 10,9 milionu korun na 21,42, tedy více než dvojnásobně. „Obcím bylo dle návrhu přiděleno 60% z požadované dotace, což v mnoha případech znamenalo, že opravy by nemohly provést. Proto jsme Radě a potažmo zastupitelstvu navrhli navýšení na 100%,“ vysvětlil svůj návrh Kosatík.Velká diskuse se strhla také o změně jednacího řádu, o kterém jsme informovali zde. Paradoxně se však nediskutovalo o nejvýraznější změně, zveřejňování audiozáznamů z jednání zastupitelstva, ale o přidělení klubové místnosti jednotlivým zastupitelským klubům. Dodnes totiž jednací řád určoval klubům automaticky jednu místnost. Návrh naproti tomu počítal pouze s možností ad hoc rezervace místnosti, což se nelíbilo zástupcům TOP09, kteří jako jediní z opozičních klubů dosud takovou místnost nemají. „Pokud by návrh prošel, došlo by rozdělení zastupitelů na zástupce první a druhé kategorie, což považuji za nepřípustné porušení rovných podmínek výkonu mandátu,“ hřímala na zastupitelstvu Jitka Chalánková (TOP09). Její návrh následně podpořila i ODS a KDU-ČSL. „V minulosti bývalo pravidlem, že měl každý klub vyhrazenu jednu místnost. Považuji to za politicky neprozíravý krok, který mi zavání naschválem. Tak bychom se však k sobě neměli chovat. Myslím si, že tři místnosti na kraji by se daly najít. Navrhuji proto stažení bodu a nové projednání na úrovni klubů,“ navrhl zastupitel za ODS Ivan Kosatík, jehož návrh si následně osvojil i hejtman, který materiál stáhl z jednání. Neprošlo tak ani avizované zveřejňování audiozáznamů z jednání zastupitelstva.Bude spalovna v Mohelnici?Informaci o dalším nakládání s odpadem pak prezentoval náměstek Michal Symerský (KSČM). Zastupitelům sdělil, že absolvoval jednání se společností Vítkovice Machinery Group, která má zájem na vybudování elektrárny na energetické zpracování odpadu v Mohelnici. Stávající preferovaná varianta kraje je však v Přerově. „Zatím jde pouze o informativní materiál, ničím se nezavazujeme,“ dodal Symerský s tím, že pro něj je stále nejvýhodnější variantou spalovna v Přerově. Návrh firmy Vítkovice Machinery Group je však z technologických důvodů určen pouze pro Mohelnici.Zastupitelé a přítomná veřejnost se dozvěděli i informaci o stávajícím výnosu daní pro obce, který je o 232 milionů vyšší než ve stejném období loňského roku. „Na úrovni okresů jde o 15-26%,“ dodal hejtman Jiří Rozbořil (ČSSD). Zastupitelů se v otázce podpory venkova ztotožnili s názorem Rady převést nevyčerpanou část peněz z oblasti podpory místních akčních skupin na podporu tvorby územně plánovací dokumentace. Náměstek Mačák následně informovala, že na příští jednání přijde zastupitele informovat ředitel Ředitelství silnic a dálnic Olomouckého kraje Martin Smolka o opravě silnic II. a III. Třídy, které jsou ve vlastnictví kraje.Zbyněk Klíč

Poslat nový komentář