Výstavbě nové cyklostezky už nebude stát nic v cestě

Výstavbě nové cyklostezky už nebude stát nic v cestě
ilustrační foto

 

Pracovníkům odboru správy a údržby majetku města se podařilo zkontaktovat majitele pozemků pod budoucí cyklostezkou do Žešova. Ten se většinou zdržuje mimo republiku, takže vyjednat s ním výkup části jeho pozemků byl problém.

 

Nyní se podařilo s vlastníkem osobně jednat. Sdělil, že s prodejem pozemků souhlasí za podmínky, že dojde k úpravě způsobu úhrady kupní ceny. Majitel požaduje, aby mu peníze byly vyplaceny v celé výši do 14 dnů po provedení vkladu vlastnického práva dle kupní smlouvy do katastru nemovitostí.

Odbor správy a údržby majetku města nemá námitek, díky určitému ústupku ze strany města se bude moci plánovaná stezka do Žešova realizovat. S návrhem vyslovila souhlas na své poslední schůzi rada města a doporučila zastupitelstvu schválit úpravu podmínek výkupu pozemků.

(ok)

Poslat nový komentář