Prostějov ukončí své členství v OK4Inovace

Prostějov ukončí své členství v OK4Inovace
ilustrační foto

 

Rada města doporučila na své poslední schůzi zastupitelstvu schválit vystoupení města ze sdružení OK4Inovace. Členové vedení města naznali, že členství v tomto zájmovém sdružení právnických osob, které bylo založeno se za účelem zavádění inovativních procesů vedoucích ke vzniku nového zdokonaleného produktu efektivně umístěného na trh, nemá konkrétní přínos pro samotný úřad.

 

„Neznamená to, že bychom tyto aktivity nevítali, naopak, považujeme je za velmi potřebné a pro podnikatele přínosné. Znamenají přímou provázanost uplatnění výsledků výzkumů do praxe a vedou k rozvoji inovací. Ovšem jsou přínosem zejména pro podnikatelské subjekty, nikoliv pro úřad města,“ uvedla k tomu náměstkyně primátora Alena Rašková.

Město Prostějov od roku 2004 úspěšně implementuje metodu řízení kvality CAF, za což získalo již několik ocenění. Jedním z nejvýznamnějších manažerů a školitelů metody CAF v rámci celé České republiky je tajemník magistrátu Lubomír Baláš. Tajemník sleduje všechny novinky také z oblasti benchmarkingu a zavádění těchto nástrojů do fungování veřejné správy. Z tohoto důvodu není z hlediska úřadu potřeba čerpat obdobné poznatky plynoucí ze sdružení OK4Inovace. V konečné fázi tím město i ušetří, protože členský příspěvek ve sdružení činil 200 tisíc korun.

(red)

Poslat nový komentář