Systém kaucí by měl ochránit úředníky před zbytečnou prací

Systém kaucí by měl ochránit úředníky před zbytečnou prací
ilustrační foto

 

 

Pokud si napříště bude někdo chtít koupit nemovitost od města, bude asi muset zaplatit kauci. O její výši se zatím diskutuje, v jednom z návrhů se hovoří o pěti až deseti procentech z kupní ceny.

 

 

„K tomuto opatření máme reálný důvod. Stalo se nám totiž, a to již vícekrát, že někdo chtěl koupit nemovitost z majetku města. V tom případě se samozřejmě rozběhne úřední mašinerie. A před podpisem smlouvy pak zájemce od koupě ustoupí, čímž přijde veškerá práce vniveč,“ uvedl náměstek primátora Zdeněk Fišer. „Stalo se nám, že jedna osoba se takto před podpisem smouvy zachovala vícekrát,“ dodal Zdeněk Fišer.

 

„Já jsem myslela, že systém kaucí dávno funguje,“ podivovala se paní Oldřiška, která před pár lety žádala o byt v domě s pečovatelskou službou pro svou nemocnou matku. „Zaplatila jsem tehdy na Domovní správě 1 000 korun. Rada města mou žádost schválila s tím, že jak se byt uvolní, může se maminka nastěhovat. V té době byly domy s pečovatelskou službou pouze v Brněnské ulici a ve Finské, ty za zimním stadionem ještě nestály. Maminka ale za dva měsíce zemřela a na Domovní správě mi řekli, že mi peníze nevrátí,“ dodala.

„V tomto případě nešlo o kauci, ale o poplatek, který není vratný,“ sdělila nám vedoucí kanceláře jednatele Domovní správy Prostějov Marie Hájková s tím, že i tak ke každému případu přistupují individuálně. „Například v loňském roce jsme se na bytové komisi dohodli a ve dvou případech jsme žadatelům poplatek vrátili,“ dodala Marie Hájková.

 

Kupci, kteří nakonec smlouvu s městem podepíší a práce úředníků tak nepřijde nazmar, se nemusejí obávat zvýšených nákladů – kauce bude odečtena z kupní ceny.

 

Olga Katolická

 

Poslat nový komentář