Zprávy - Prostějov

Pro svou estetickou hodnotu se koniklece často pěstují jako skalničky. Protože se jedná o silně ohrožený druh, chráněný zákonem, nesmí se sbírat, trhat, vykopávat, poškozovat, ničit nebo jinak rušit ve vývoji. Je též zakázáno je držet, pěstovat, dopravovat, prodávat, vyměňovat nebo nabízet za účelem prodeje nebo...
Okrašlovací spolek osadí Vrahovice novými stromy „Zmíněnou lokalitu ve Vrahovicích jsme vybrali jednak proto, že nová zeleň zde pomůže odstínit průmyslovou zónu a také vytvoří příjemný prostor, kam budou moci vrahovičtí vyrazit třeba na procházku. Na místě dnešních stromů dosadíme keře a keřové skupiny a přidáme také travní...
Kolik nás je aneb statistické údaje obyvatel Olomouckého kraje A jak to vypadalo v jednotlivých okresech? Jediným, který se může pochlubit přírůstkem, je okres Olomouc, v němž na konci roku 2012 žilo 232 267 obyvatel, což je o 235 víc, než na počátku roku. Ve všech ostatních okresech Olomouckého kraje obyvatel ubylo – na  Jesenicku o...
Olomoucký kraj ocenil nejlepší pedagogy, uspěli i dva z Prostějova „Nominace na ocenění podávají každoročně ředitelé škol a školských zařízení prostřednictvím nominačního formuláře. Ze zaslaných nominací bylo výběrovou komisí složenou ze členů Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Olomouckého kraje vybráno celkem 15 pedagogů, kteří...
Během dubna začnou opravy prvních tří silnic v Prostějově "Stavební práce budou prováděny po jednotlivých etapách a budou realizovány na základě stanoveného přechodného dopravního značení tak, aby bylo omezení co nejmenší. Nejprve proběhne rekonstrukce chodníků, parkovišť a přeložek inženýrských sítí. Následně pak bude provedena...
Mezi Olomoucí a Ostravou přes Krnov budou od příštího roku jezdit RegioJety To umožňuje zákon o veřejných službách v přepravě cestujících, kdy zakázka může být zadána tzv. přímým zadáním. Nabídka společnosti RegioJet, tedy jediného zbylého účastníka tendru, by totiž při nezrušení soutěže byla jednoznačně vítězná. RegioJet nabídl jezdit na trati za...
Olomoucký kraj navštívili švýcarský a dánský velvyslanec Vlastivědné muzeum v Olomouci hostí výstavu věnovanou Markétě, dceři krále Přemysla Otakara I. a nevlastní sestře svaté Anežky České. V Dánsku se první známé „krajance“ dostalo jména Dagmar. Vernisáž výstavy proběhla ve čtvrtek 21. března za účasti velvyslance Dánského...
Markéta Záleská je místopředsedkyní Stínové asociace krajů „Sociální demokracie umožnila komunistům návrat k moci. Znepokojující je zejména jejich sílící vliv na vzdělání dětí,“ konstatuje čerstvě zvolený předseda Stínové asociace krajů Jiří Pospíšil. „V minulém volebním období se ukázalo, že tam, kde spolu vládli komunisti a socialisti...
Přerované debatovali o nakládání s krajským odpadem Studie proveditelnosti k Integrovanému systému nakládání s komunálními odpady v Olomouckém kraji včetně možnosti energetického využití zbytkových směsných komunálních odpadů ukázala, že zařízení pro energetické využití odpadu by bylo nejvhodnější směřovat do Přerova.„Vedení...
Hejtmanství podpoří technické vzdělávání v Prostějově i festival Keltská noc Jedním z nejdůležitějších bodů bylo schválení Plánu pokrytí území Olomouckého kraje výjezdovými základnami zdravotnické záchranné služby, které krajům ukládá zákon. Ze zveřejněné mapy (viz fotogalerie) totiž vyplývá, že některé oblasti okresu Prostějovu, konkrétně okolí Rozstání...