Můžete stavět v zátopovém území? Většinou ano.

Můžete stavět v zátopovém území? Většinou ano.
ilustrační foto

 

 

Na počátku byla otázka našeho čtenáře, který si všiml nové výstavby v oblasti Močidýlek. „Jak je možné, že se zde staví rodinné domy, když jde o zátopové území,“ ptal se.

 

 

Nutno podotknout, že ze žádného právního předpisu nevyplývá, že by zátopová oblast nemohla být současně zastavitelná. Důležitý je územní plán. Pokud se v oblasti podle něj předpokládá výstavba, pak vám skoro nic v cestě nestojí...

 

Souhlas se stavbou musí vyslovit odbor životního prostředí. „Stavebník nám musí doložit stanovisko vodohospodářů, v tomto případě Povodí Moravy,“ sdělila nám vedoucí Odboru životního prostředí Magistrátu města Prostějova Martina Cetkovská s tím, že vodohospodáři stanoví určité podmínky, za jakých lze v dané oblasti stavět. „Samozřejmě záleží na lokalitě, ale většinou jsou to podmínky doporučující, například, že základová deska domu musí být 50 centimetrů nad čarou stoleté vody, či jiné podmínky. Z toho pak my vycházíme při vydání stanoviska ke stavbě. Konečné slovo má pak Stavební úřad,“ dodala Martina Cetkovská.

 

„Pokud stavebníkovi potvrdí souhlas se stavbou odbor životního prostředí i Povodí Moravy, nemáme důvod jí bránit. Pro nás je důležité především stanovisko odboru životního prostředí,“ uvedl k tomu vedoucí stavebního úřadu Jan Košťál.

(ok)

 

 

Poslat nový komentář