Pozor, ode dneška se s radnicí nedomluvíte!

Pozor, ode dneška se s radnicí nedomluvíte!
google.cz

 

Nejen nedomluvíte, ale spoustu záležitostí ani nevyřídíte. Od středy 22. května od 17 hodin až do neděle 26. května bude výrazně omezena elektronická komunikace s Magistrátem města Prostějova.

 

 

Se změnou poskytovatele internetové konektivity dojde k přečíslování veřejných internetových adres. Z tohoto důvodu nebude fungovat agenda vázaná na webové portály a elektronickou poštu. Komunikace přes nové veřejné IP adresy bude obnovována postupně a plně by měla být funkční od pondělí 27. května.

 

„Doporučujeme občanům, aby si před návštěvou úřadu ve dnech 23. – 27. května telefonicky buď na příslušném pracovišti  nebo na bezplatné informační lince 800 900 001 ověřili, zda jejich záležitost bude vzhledem k plánovaným změnám vyřízena, případně návštěvu úřadu odložili na termín po 27. květnu,“ uvedla mluvčí radnice Jana Gáborává.

 

Ve čtvrtek 23. května, eventuálně v pátek 24. května nebude fungovat:

 

Elektronická pošta a komunikace přes datovou schránku na všech pracovištích magistrátu

Ověřování dat přes infomační portál Czech Point v Regionálním informačním centru a na všech odborech magistrátu

Objednávání jednacího času přes Internet na Odboru dopravy

Přístup přes Internet k centrálně vedeným evidencím ve všech odborech magistrátu včetně ověřování dat občanů v základních registrech

Webové stránky magistrátu

Webové stránky městské knihovny a elektronická pošta s knihovnou

Předprodej lístků v městském divadle

Veřejný mapový portál města

Informace o veřejných zakázkách na profilu zadavatele

Registrace hromadné korespondence a registrace Hotspotu z webových stránek MMPv

Přístup k úřední desce

 

Kromě toho nebudou fungovat tyto agendy magistrátu:

 

Odbor občanských záležitostí: agenda evidence obyvatel – přihlašování k trvalému pobytu, podávání žádostí o občanské průkazy a pasy, vyzvedávání občanských průkazů a pasů

 

Odbor dopravy: registrace řidičů, registrace vozidel, evidence digitálních karet, agenda taxislužby

 

Odbor obecní živnostenský úřad: registrace živnostenského podnikání

 

Odbor sociálních věcí: pořizování sociálních záznamů v agendách sociálních služeb pro rodinu a nezaměstnané, v agendách sociálních služeb pro seniory a zdravotně postižené, v agendách sociálně právní ochrany dětí

 

Stavební úřad: agenda územního a stavebního řízení, agenda památkové péče

Postupně by měly být zprovozněny Odbor dopravy - agenda registrace řidičů, vydávání řidičských průkazů, agenda registrace vozidel, vydávání technických průkazů, evidence digitálních karet a Odbor obecní živnostenský úřad - registrace živnostenského podnikání. V elektronické poště a v komunikaci přes datovou schránku se změna rozšíří postupně, což se může projevit i několikadenním zpožděním některých zpráv.

 

Podle slov Jany Gáborové se všichni zainteresovaní pracovníci budou snažit, aby výluka funkčnosti jednotlivých agen byla co nejkratší. „Doufáme, že jednotlivé agendy budou zprovozněny dřív, než je udevedo, ale u těchto prací se to nikdy nedá stoprocentně zaručit. Proto prosíme občany o pochopení,“ dodala mluvčí magistrátu.

 

 

 

Poslat nový komentář