Zvoní skutečně Kasku hrana? Nebo je všechno jinak?

Zvoní skutečně Kasku hrana? Nebo je všechno jinak?
ilustrační foto

 

O stavbě multifunkčního obřího komplexu Galerie, kterému má ustoupit prostějovské  KaSCentrum, se vede polemika už dlouhou dobu.  Současné vedení radnice zdědilo smlouvu se společností Manthellan po svých předchůdcích. Podle odpůrců výstavby nového komplexu zatím udělalo jen pramálo pro to, aby se vyhrocená situace změnila. 

Od samotného začátku měla výstavba centra vášnivé odpůrce. Jedním z nich je sdružení Pro Prostějov, které argumentuje faktem, že původně měla být Galerie obchodně společenským centrem. „Slovo společenský se ale nějak vytratilo a máme zde pouze další obchodní centrum. Navíc se rekonstruuje Prior, který se změní prakticky v totéž," upozorňuje Jan Navrátil. 

 

Vedení města doposud veškeré námitky sdružení Pro Prostějov odmítalo. Jenže najednou to vypadá, že změnilo taktiku, ale vyloženě to tutlá. Na mimořádné radě 20. května radní odsouhlasili zahájení řízení o vlivu stavby na životní prostředí, tzv. EIA. Jenže o tom nevydali žádné tiskové prohlášení, ale znění svého vyjádření jen v tichosti vyvěsili na webové stránky města.

 

„K vyjádření nás vyzval Odbor životního prostředí a zemědělství Olomouckého kraje. Rada města definovala oblasti, na které by se při posuzování záměru na životní prostředí měl klást zvýšený důraz," uvedla pro PVnovinky radní Milada Sokolová. Podle jejích slov je mezi devíti body mimo jiné posouzení dopadu příliš hluboké stavby na podzemní vody a okolní budovy. „Myslím, že v této chvíli podnikáme kroky skutečně v zájmu našich občanů. Pro stavebníka je velký rozdíl mezi „velkou a malou“ EIA. V tomto případě jde o velkou EIA, která dopad stavby na životní prostředí posoudí v daleko širších souvistostech,“ dodala Milada Sokolová. Zmínila se i o tom, že se radní obávají i těžkých nákladních aut, která budou při demolici původní stavby i nové výstavbě velkou měrou zatěžovat městské komunikace v centru.

 

Z nového vývoje je příjemně překvapený i Jan Navrátil. „Je to svým způsobem zvrat a velmi se mi líbí. Zmíněných devět bodů – to jsou skutečně konkrétní a věcné připomínky, chválím toto rozhodnutí,“ uvedl Jan Navrátil pro Pvnovinky s tím, že teď už začíná mít pocit, že všechno dobře dopadne.

 

Olga Katolická

 

 

Devět bodů, na které klade město důraz při posuzování stavby Galerie na životní prostředí

 

1. Vyřešení prostupnosti území pro pěší, cyklistickou, individuální automobilovou a veřejnou hromadnou dopravu v průběhu i po realizaci záměru.

2. Posouzení dopadů záměru na okolní stavby a možné změny proudění podzemních vod, včetně posouzení možnosti menšího hloubkového založení stavby (1 podzemní podlaží).

3. Provedení statického posouzení staveb v okolí záměru a vlivu záměru na ně.

4. Posouzení vlivu odčerpávání podzemních vod ze stavební jámy na stokovou síť a dořešení postupu při přerušení stavby, atd.

5. Posouzení maximální přípustné hmotnosti nákladních automobilů podílejících se na realizaci záměru a stanovení přesné trasy odvozu odpadu po demolici a výkopu s ohledem na možné poškození pozemních komunikací a okolních staveb. Obdobně i u zásobování stavebním materiálem.

6. Posouzení narušení krajinného rázu a panorama městské památkové zóny umístěním VZT jednotek o výšce 3,5 m a chladících věží o výšce 6 m + o 1 m přesahující protihlukovou zástěnu na střeše záměru.

7. Provedení variantního posouzení dopravního napojení záměru, včetně jeho vlivu na vnitřní městský okruh.

8. Ověření a nezávislé posouzení odhadu počtu návštěvníků z pohledu přiměřenosti kapacity parkovacích míst a dopravní obslužnosti.

9. Posouzení vlivu záměru na městskou památkovou zónu a také zásah do jejích podzemních částí.

 

 

Poslat nový komentář