Město hospodařilo na jedničku. Zajímá to někoho?

Město hospodařilo na jedničku. Zajímá to někoho?
ilustrační foto

Rozpočtové hospodaření města skončilo v roce 2012 kladným saldem příjmů a výdajů ve výši 64 810 060 Kč.

Podle primátora Miroslava Pišťáka to bylo způsobeno především tím, že město velmi hlídalo výdaje. Ty byly sice plánovány ve výši 808 266 010 Kč, ve skutečnosti byly čerpány na 86,89% ve výši 702 340 990 Kč. Navíc byly o necelá dvě procenta vyšší i příjmy – na plán 753 518 690 Kč ve skutečnosti činily 767 151 050 Kč. „Úspora 105 925 970 Kč vznikla především proto, že některé investice nebyly realizovány a přesunuli jsme je na rok 2013,“ upřesnil Miroslav Pišťák.

 

                             Plán            Skutečnost           Plnění v %

Příjmy            753 518 690     767 151 050            101,81

Výdaje           808 266 010     702 340 990             86,89 

 

Podle slov primátora by měl být přebytek na základě schválení závěrečného účtu města zastupitelstvem  do rozpočtových rezerv města,  konkrétně do fodnu rezerv a rozvoje.

Prostějov patří v rámci republiky mezi několik málo měst s velmi dobrým hospodařením, což každoročně potvrzuje i výborný rating města. Ani v loňsjkém roce nebylo potřeba zadlužovat se úvěrem, přitom  investice se na celkových výdajím města podílely částkou 140 960 958 Kč, což představuje procentuálně hodnotu 20,07 vůči celkovým výdajům.

Vnímají také občané schopnost města hospodárně hospodařit s penězi?

(ok)

Poslat nový komentář