Nekonečné fronty, to je pošta na Poděbradově náměstí

Nekonečné fronty, to je pošta na Poděbradově náměstí
ilustrační foto

Dlouhé čekání u přepážek České pošty na Poděbradově náměstí. Současná situace, kterou zná asi každý, kdo tam dochází. Proč nejsou v provozu všechna obslužná okénka, proč lidé mnohdy čekají i půl hodiny a je vůbec možná náprava? Zeptali jsme se mluvčí České pošty Marty Selicharové.

Pošta Prostějov 1 má podle jejích slov otevřeno po celý den šest přepážek, tři univerzální, jednu specializovanou přepážku České pojišťovny, dále jednu přepážku Poštovní spořitelny v prvním patře a jednu přepážku se samostatným vchodem mimo hlavní halu, což je v podstatě univerzální přepážka - kromě služeb Czech POINTu a výdeje listovních uložených zásilek. Od jedenácté hodiny se v hlavní hale otevírá další univerzální přepážka, která zajišťuje mimo jiné i hromadné podání. Také specializovaná přepážka České pojišťovny v době, kdy nemá klienty, prý obsluhuje ostatní zákazníky v hale. 

„Třiceti minutová čekací doba je opravdu jen výjimečně v čase mimořádné kumulace klientů, případně klientů, kteří vyžadují technologicky náročnější služby,“ uvedla mluvčí Marta Selicharová.

Velké, mnohaminutové, zdržení přestavuje právě Czech POINT. Chystáte nějaké úpravy, aby k tomu nedocházelo?

Služby Czech POINTu poskytujeme  na dvou přepážkách. Obecně jsou to operace, které jsou z technologického hlediska opravdu časově náročnější – především díky on-line spojení se všemi rejstříky, servery a podobně. Pokud jsou na poště klienti, kteří  požadují služby Czech POINT s delší dobou obsluhy, dochází ke zpomalení  plynulosti obsluhy na celé poště.

Mohou lidé tedy čekat nápravu nebo se musí smířit s čekáním?

Česká pošta předpokládá řešení zkvalitnění obsluhy obyvatel a firem případnou rekonstrukcí stávajících prostor pošty nebo přemístěním prostor pošty  do jiného vhodného objektu. Vzhledem k vývoji poptávky po poštovních službách, především díky  poklesu objemu podaných listovních zásilek a poukázek, neuvažujeme o  navýšení personálního obsazení pošt obecně.

Děkuji za rozhovor (kaa)

Ilustrační foto: Česká pošta

Poslat nový komentář