Kulturně společenské centrum, co dál?

Kulturně společenské centrum, co dál?
zdroj: www.sdpv.cz

 

Zastupitelé včera na svém 24. zasedání projednali čtrnáct předchystaných oblastí. Tématem, které vyvolalo diskuzi přítomných, bylo bezesporu dění kolem stávajícího Kulturně společenského centra. Bod programu s názvem Galerie Prostějov – Manthellan, a. s., protáhl jednání do pozdních odpoledních hodin. 

 

Co přinesl neveřejný seminář zastupitelů s firmou Manthellan a.s.? Podle prvního náměstka primátora Jiřího Pospíšila, dal odpovědi na to, v jaké stavu se nachází projekt a jaká jsou jednotlivá technická řešení. Více informací poskytl náměstek Zdeněk Fišer, který má tuto problematiku ve své gesci.

„Zastupitelé už před časem investorovi schválili, že může zpracovat zadání regulačního plánu. V rámci toho dostal investor podmínku od krajského úřadu, že nejdříve musí proběhnout zjišťovací řízení na důsledky dopadu stavby na životní prostředí. V rámci tohoto nás krajský úřad oslovil s tím, zda požadujeme vypracování Vyhodnocení vlivů na životní prostředí nebo se spokojíme se zjišťovacím řízením, tak jak v současnosti probíhá. Podle názoru města je nutné záměr posuzovat podle zákona a tedy vypracování takzvané velké EIA posuzující vliv na životní prostředí, požadujeme,“ vysvětlil jeden bod programu Fišer a doplnil, že o následném postupu musí už rozhodnout hejtmanství. Teprve po té se dá pokračovat v zadání regulačního plánu.

Neveřejný seminář, ale podle některých zastupitelů nedal patřičné odpovědi. Navíc se jej nezúčastnili statutární zástupci investora, ale pověřenec s plnou mocí k zastupování.

„Seminář se nevyvíjel tak, jak jsem očekával. Chyběla tady veřejnost a novináři. Nesouhlasím s tím, že zástupci investora si na nás neudělali čas a poslali v uvozovkách člověka s plnou mocí,“ konstatoval zastupitel Josef Augustin (KSČM). S kritikou přišla také zastupitelka Ivana Copková (KSČM), která vidí chybu v tom, že ne na všechny otázky uměli zástupci investora odpovědět.

„Nedočkala jsem se ani takové drobnosti, jak je to se spodní vodou. Neuměli říci ani to, zda tento problém projednali s majiteli okolních nemovitostí. Konkrétní odpovědi tedy chyběly. Opravdu nejsem spokojena,“ uvedla Copková.

 „Projekt je pro město přínosný a přinese lidem výhody jedenadvacátého století, tak jak je tomu i v jiných městech. O sport a kulturní sál se postará budoucí areál v Jezdeckých kasárnách,“ kontroval první náměstek Jiří Pospíšil.

Z jednání zastupitelů vyplývá jediné, dění kolem Kulturně společenského centra bude běh na dlouhou a obtížnou trať. (kaa)

Ilustrační foto: archiv

 

 

Poslat nový komentář