Máte rád své pracovní místo?, slyšel na besedě europoslanec

Máte rád své pracovní místo?, slyšel na besedě europoslanec
foto SPŠO
Další fotky: 
Máte rád své pracovní místo?, slyšel na besedě europoslanec
Máte rád své pracovní místo?, slyšel na besedě europoslanec
Máte rád své pracovní místo?, slyšel na besedě europoslanec

Studenti vzdělávacího programu podnikání v EU se účastnili besedy s poslancem Milanem Cabrnochem (ODS). Získali tak povědomí o fungování Evropského parlamentu a měli možnost zeptat se na věci, které je zajímaly. Kromě Milana Cabrnocha jim na otázky odpovídal o politilog a publicista Petr Sokol.

Díky prezentaci a podrobnému výkladu Milana Cabrnocha se studenti seznámili s politickým složením Evropského parlamentu, zastoupením všech zemí EU a zjistili něco o každodenní práci poslanců. Také je zajímaly otázky řešení jazykové bariéry v parlamentu a budoucnosti eura.

„Česká republika ještě není na tuto změnu připravená. Česká měna by nejdříve musela získat dobrou pozici na evropském finančním trhu, aby byl pro nás tento krok výhodný.“

Ke konci besedy měli žáci možnost položit panu Milanu Cabrnochovi několik otázek, na které směl odpovědět pouze ano nebo ne.

  • Jste spokojen s volbou prezidenta České republiky? Ne              
  • Má podle vás euro budoucnost?  Ano                                            
  • Myslíte, že je tu možnost návratu komunistické ideologie? Ano
  • Máte rád své pracovní místo? Ano
  • Myslíte, že by se dvě ze tří sídel parlamentu měly zrušit? Ano
  • Líbilo se vám u nás?  Ano

Barbora Valoušková, studentka SOŠ podnikání a obchodu

 

Poslat nový komentář