Z e-mailu čtenáře: Církevní základní škola v Prostějově? Zdravá konkurence?

Z e-mailu čtenáře: Církevní základní škola v Prostějově? Zdravá konkurence?
ilustrační foto

 

Paní Jana Kadlecová z Prostějova nám zaslala článek týkající se problematiky zřízení či nezřízení církevní základní školy v Prostějově. Téma je to velmi zajímavé, pro některé je zřízení takové škole v naprostém pořádku, druzí argumentují tím, že základní školství by mělo být sekulární a vznik nové školy s sebou přinese rušení stávajících škol z důvodu poklesu rozených dětí...

PROČ NEPOVOLIT CÍRKEVNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLU V PROSTĚJOVĚ? 

APELUJEME NA RADNICI: „PODPOŘTE JEJÍ VZNIK!“

V únoru letošního roku byl vznesen požadavek na Radu města, aby povolila zřízení základní školy, která by vznikla jako součást Cyrilometodějského gymnázia (CMG) a mateřské školy v Prostějově. Přesto, že bylo již získáno povolení a kladné stanovisko z Ministerstva školství a z Olomouckého kraje a přesto, že vznik této školy by nezatížil rozpočet města, Rada města svým usnesením č.3067 ze dne 5.2.2013 tuto snahu znemožnila. Jako důvod zamítnutí uvedlo vedení města úbytek počtu žáků. „V následujících letech nastane poměrně značný demografický pokles a naplnění městských základních škol bude problematické a mohlo by to vést až k zániku některé z nich" vyjádřilo se vedení radnice. „V Prostějově máme 6 základních škol. V nové základní škole je v plánu otevřít jeden ročník, proto se pravděpodobnost, že dojde tímto k zániku některé ze stávajících škol, jeví jako velice malá. Zvláště v současné době stávající ZŠ - díky velmi silným ročníkům - kapacitně nestačí. A bylo nutno navýšit počet dětí v prvních třídách až na 30 nebo otevřít třídy další. Tento stav není ideální a nepodporuje kvalitu vzdělání a řešení individuálních problémů jednotlivců. Otevření další Základní školy v našem městě by pomohlo řešit tuto situaci.“ míní signatáři petice. Jako jeden z nejzásadnějších argumentů podporující vznik této školy dále uvádí: „Zřízením školy by rodiče získali možnost dát dětem vzdělání založené na křesťanských hodnotách a principech. Tato možnost základního vzdělání v Prostějově dosud chybí. Základní škola tohoto tipu by navíc rozšířila vzdělávací nabídku města a vytvořilo by se zdravé konkurenční prostředí. Cyrilometodějské gymnázium, jehož součástí by ZŠ byla, má výborné výsledky ve vzdělávání a výchově a dlouhodobě zájem uchazečů o tuto školu převyšuje nabídku volných míst. “ 

V současné době je možné vznik této školy podpořit formou INTERNETOVÉ PETICE:

http://www.petice24.com/petice_za_zrizeni_cirkevni_zakladni_skoly_v_mest...

 

NĚKOLIK REAKCÍ Z DISKUSE, KTERÁ VZNIKLA PRÁVĚ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH:

"Jsem máma, které vystudovalo dítě na (CMG) Cyrilometodějském gymnáziu. Nemám pouze jedno dítě, proto mohu posoudit alespoň trochu kvalitu škol. Cyrilometodějské gymnázium se na rozdíl od ostatních škol zajímá i o osobnostní růst dětí, učí je "jak se učit" a zajímá se i o to, co dělají děti ve volném čase. Učitelé se nechovají arogantně a jsou ochotni řešit i problémové děti tak, jak jsem na jiné škole nezaznamenala. V současné době tam již dítě žádné nemám, takže mě nic nevede k tomu, abych školu účelně vychvalovala".

„Sama jsem studovala na křesťanské škole. V období adolescentního věku, který je myslím určitým rizikem pro každého, mi tato škola pomohla najít a ukotvit se ve správných hodnotách prostřednictvím kamarádů vyrůstajících v podobném prostředí, prostřednictvím atmosféry celé školy a učitelů. Z vlastní zkušenosti jsem přesvědčená, že vznik této školy je skutečně dobrá věc.“ „Nejsem naivní abych si myslela, že církevní škola vychová dokonalé osobnosti. Věřím však , že do každého žáka zaseje semínko dobra, a pokud se bude o toto semínko dobře pečovat, můžeme ten současný „divný“ svět změnit. Maximálně podporuji vznik církevní základní školy, také jsem podpořila probíhající petici za vznik této školy a na radu města vznáším apel - umožněte rodičům vybrat pro jejich děti školu v tomto „duchu“.

„Současný konzumní způsob života, utrhnout všechno pro sebe, abych Já se měl dobře, nemyslet na druhé, omlouvat špatnosti, odsuzovat nevinné a pomáhat zlu, to je realita, s kterou by se člověk neměl smiřovat. Ale sám o sobě se tento stav nenapraví. Základem pro výchovu dětí byla, a doufám ještě je, rodina a samozřejmě i škola. Z vlastních zkušeností potvrzuji, že Cyrilometodějské gymnázium rozhodně má ducha dobra a morálky. To, že dosahuje vysoké úrovně i ve studijních výsledcích svých žáků nechci opomíjet, ale myslím si, že u této školy je právě jedinečná duchovní nadstavba, kterou žádná jiná škola ve městě nenabízí. Je třeba říci, že řada kantorů nepatří mezi praktikující věřící, ale atmosféra školy je nenutí hledat zaměstnání v jiném typu škol, popř. v jiném oboru. Většina učitelského sboru jsou tzv stálice, řada z nich má přirozenou autoritu, s čímž se v dnešním světě už moc nepotkáme. Škola si zakládá na tom, že v ní vládne rodinná atmosféra. Je to dáno už tím, že každý ročník má jen jednu třídu, což umožňuje, aby se navzájem znali studenti mezi sebou a kantoři znali všechny studenty".

Komentáře

:D:D:D:D: Jste spadli ze stromu? Dětí ubývá a další škola není potřeba. Zalezte a neotravujte s nějakými peticemi!!!

Poslat nový komentář