Rondel na Poděbradově náměstí? Všechno je jinak!

Rondel na Poděbradově náměstí? Všechno je jinak!
ilustrační foto
Další fotky: 
Rondel na Poděbradově náměstí? Všechno je jinak!

 

S variantou oválné okružní křižovatky na Poděbradově náměstí nesouhlasilo dvanáct majitelů dotčených nemovitostí. Ani dopravní inspektorát nepovažuje toto řešení za ideální. Rondel zde tedy nebude. Rada města už schválila křížení ulic Wolkerova, Palackého, Žeranovská a Brněnská v podobě úpravy řazení pruhů a signálního plánu v navazujících křižovatkách.

 

Již v průběhu přípravy projektové dokumentace se ukázalo, že návrh je zcela neprůchozí. Dvanáct majitelů dotčených nemovitostí na Poděbradově náměstí upozornilo nejen na zhoršenou dostupnost ke svým domům a zrušení parkoviště před budovou E.ONu, ale i na zvýšení hluku a hrozbu narušení statiky nemovitostí posunutím komunikace k obytné zástavbě. Dopravní inspektorát Policie ČR pak ve svém stanovisku zdůraznil, že vzhledem k očekávanému nárůstu dopravy by oválný rondel kapacitně vyhověl pouze do roku 2023. Poté by v nejfrekventovanějších časech mohlo dojít až k neprůjezdnosti směrem ze Žeranovské a Palackého ulice. Navíc by podle vyjádření Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje okružní křižovatka mohla způsobovat v dopravní špičce vážné komplikace při pohotovostním výjezdu ze základny ve Wolkerově ulici směrem na Brněnskou.

„Rada města tedy rozhodla o rekonstrukci stávající křižovatky. Dojde k nezbytné stavební úpravě vjezdových poloměrů do křižovatky. Změna se dotkne také šířkového i délkového uspořádání jízdních pruhů a světelného signalizačního zařízení. Celý dopravní uzel bude sladěn zelenou vlnou na křižovatky návazné. Toto řešení minimalizuje stavební zásahy do prostoru náměstí, z hlediska příštích let bude kapacitně dostatečné. Neohrozí výjezd vozidel integrovaného záchranného systému a bude znamenat výraznou úsporu finančních prostředků," uvedla náměstkyně primátora Alena Rašková, odpovědná za oblast dopravy. Zatímco oválný rondel počítal s investici až ve výši 30 milionů Kč, úprava stávající křižovatky vyjde kolem dvou milionů korun.

„To je škoda, nejsem si jistý, že tato úprava vyřeší dlouhé kolony v Žeranovské ulici. V době dopravní špičky stojí auta až ke křižovatce s Rumunskou,“ míní jeden z prostějovských řidičů a přiznává, že ve směru od rybníka raději volí cestu přes Rumunskou a Krokovu na Brněnskou. Jeho slova potvrzují zdejší obyvatelé. „Ani Rumunská, ani Krokova nejsou komunikace uzpůsobené pro silný provoz. Velmi často zde dochází ke kolizním situacím,“ tvrdí obyvatelé Krokovy a Rumunské ulice.

Termín rekonstrukce křižovatky bude určen po jednání s Olomouckým krajem, do jehož vlastnictví patří komunikace II. třídy. „Budeme usilovat o to, aby do rozpočtu kraje byla tato investice zařazena co nejdříve," dodala Alena Rašková. Podle jejích slov však není vyloučeno, že přednost dostane řešení křižovatky „U Rodenů“ v Dolní ulici, která se již dnes jeví vzhledem k výjezdu vozidel z průmyslové zóny jako kapacitně nedostatečná. Na rekonstrukci křižovatky na Poděbradově náměstí si tedy zřejmě budeme muset ještě počkat.

(ok)

 

 

Poslat nový komentář