Na stavební práce osobně dohlédne náměstek primátora

Na stavební práce osobně dohlédne náměstek primátora
ilustrační foto

 

Jak jsme vás už informovali, zastupitelé schválili na návrh rady rozpočtové opatření, které zabezpečí financování rekonstrukce Kramářské uličky vedoucí směrem z náměstí T. G. Masaryka ke Školní ulici a Smetanovým sadům.

 

Značně frekventovaná spojka pro pěší bude zadlážděna stejně, jako chodníky na náměstí. „Tento záměr vzešel v návaznosti na letošní opravu plynovodu v uličce. Položením dlažby dojde k zásadní prospěšné změně vzhledu celé komunikace, která je hojně využívána k průchodu mezi náměstím a parkem," vysvětlil náměstek primátora Zdeněk Fišer.

Plán realizace se oproti předpokladu urychlil a pokud nedojde k dalším přívalovým dešťům či jiným klimatickým abnormalitám, počítá se s dokončením na přelomu srpna a září. „Velmi úzký prostor ohraničený fasádami protilehlých budov, koncentrace stávajících podzemních inženýrských sítí a nasazení potřebné techniky si na počátku stavby vyžádá úplnou uzavírku tohoto komunikačního a obchodního prostoru na dobu 10 dnů, maximálně dvou týdnů," upozornil Zdeněk Fišer, který je odpovědný za investice. Hodlá zaslat dopis všem majitelům nemovitostí v Kramářské ulici a vysvětlit postupu prací, poukázat na specifičnost akce z hlediska omezených prostorových podmínek a požádat je o pochopení. „Uděláme maximum pro co nejrychlejší provedení prací, osobně na to dohlédnu," slíbil Zdeněk Fišer. Kompletní rekonstrukce bude znamenat pro všechny majitele domů v uličce zlepšení ochrany proti srážkové vlhkosti. „V rámci oprav budou upraveny spádové poměry a dojde k oddělení základových vrstev konstrukcí domů od nové zádlažby," vysvětlil Fišer.

Doplňme, že na základě zadávacího řízení na zhotovitele předložila nejvýhodnější nabídku v elektronické aukci společnost Skanska s cenou ve výši 520 000 Kč včetně DPH.

(red)

 

Poslat nový komentář