Milíčova ulice se konečně dočká kompletní rekonstrukce

Milíčova ulice se konečně dočká kompletní rekonstrukce
ilustrační foto

 

Rada města už schválila zahájení zadávacího řízení na rekonstrukci Milíčovy ulice. Dodavatel investiční akce bude vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky ve výši 5 579 500 Kč bez DPH vybrán v soutěži formou zjednodušeného podlimitního řízení. Hodnotícími kritérii ekonomické výhodnosti bude celková nabídková cena v Kč bez DPH (váha 80%) a délka záruky za jakost díla (váha 20%) s tím, že minimální doba záruky činí 60 měsíců, maximální pak 120 měsíců.

 

Termín zahájení prací je dle zadávací dokumentace stanoven na 1. srpna, dokončení celého díla pak nejpozději do 31. října letošního roku.

„Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce ulice. Zahrnuje opravu kanalizačního potrubí, demolici a kompletní opravu chodníků, silnic a dalších zpevněných ploch. Dále pak krajinné úpravy, včetně kácení a vysazování stromů, zatravňovacích a zahradnických služeb,“ vysvětlil Zdeněk Fišer, náměstek primátora pro investice.

„No sláva, to už bylo zapotřebí, koukněte se, jak to zde vypadá, vždyť je to pro ostudu,“ řekla Pvnovinkám obyvatelka rohového domu sousední ulice. „Myslela jsem si, že když tady skončily úřady, tak zde nikdo nic neopraví.“

(red)

Poslat nový komentář