Galva v průmyslové zóně výrobní závod nepostaví

Galva v průmyslové zóně výrobní závod nepostaví
ilustrační foto

 

O pozemky v prostějovské průmyslové zóně je ze strany investorů značný zájem, přesto zde rozsáhlý pozemek sedm let zahálí. V roce 2006 jej koupila společnost GALVA, ale doposud tam nic nepostavila.

 

Galva koupila pozemek o výměře 9 468 m2 v sektoru G průmyslové zóny a zavázala se postavit na něm do pěti let areál. Jenže loni společnost dala na vědomí, že vzhledem ke své ekonomické situaci není schopna postavit areál v původně plánovaném rozsahu. V kupní smlouvě bylo současně zřízeno věcné předkupní právo města k předmětnému pozemku tak, že jej Galva nabídne ke koupi městu Prostějovu za stejnou kupní cenu (tedy ve výši 340 Kč/m2 ). A tak se město rozhodlo svého předkupního práva využít. Jenže...

Kromě zástavního práva ve výši 2 800 tisíc korun ve prospěch ČSOB, o němž město vědělo, došlo v mezičase k zápisu dalšího smluvního zástavního práva, a to na 1 300 tisíc korun ve prospěch nejmenovaného právního koncipienta. Následovalo množství jednání a rozsáhlá korespondence, vše vyvrcholilo návrhem města na předběžné opatření, jímž by se zabránilo společnosti Galva jakkoli s pozemkem nakládat.

"Nyní jsme našli vzájemnou shodu. Rada města materiál projednala a předloží návrh ke schválení na zářijovou schůzi zastupitelstva. Dohodli jsme se na podmínkách, které jsou přijatelné pro obě strany," uvedl k tomu Jiří Pospíšil, první náměstek primátora, který má na starosti majetek města.

Společnost Galva v jednáních deklarovala, že je připravena zavázat se k realizaci výstavby kanceláří společnosti, dílny a zázemí zaměstnanců na předmětném pozemku v průmyslové zóně. Nová koncepce budov byla projednána s architektem, a pokud bude možné navázat na již vydané územní rozhodnutí, mělo by vydání stavebního povolení zabrat minimum času. Zároveň Galva požádala město o prominutí smluvní pokuty za prodlení smluvního závazku výstavby areálu. "Tento požadavek jsme ochotni řešit v okamžiku, kdy firma splní termín výstavby, jež je stanoven na 30 měsíců ode dne nabytí právní moci stavebního povolení, nejpozději však do 30. června 2016," dodal Jiří Pospíšil.

Doufejme, že v průmyslové zóně konečně něco vyroste, i když to nebude výrobní areál, který dá nové pracovní příležitosti lidem v Prostějově. V tomto přiípadě se prodej radním zrovna moc nepovedl...

(ok)

 

 

 

 

 

Komentáře

Jako důležitý INVESTOR o tu Vaši ZÓNU nemám zájem, tak jako další důležití investoři, stačí napsat va Novinkách pravdu!!!!

Poslat nový komentář