Postiženým dětem bude líp. Díky lidem z Prostějoviček

Postiženým dětem bude líp. Díky lidem z Prostějoviček
ilustrační foto
Další fotky: 
Postiženým dětem bude líp. Díky lidem z Prostějoviček
Postiženým dětem bude líp. Díky lidem z Prostějoviček
Postiženým dětem bude líp. Díky lidem z Prostějoviček

Jitka Šiklingová je už dvaadvacet let máma na plný úvazek. To myslím doslovně, protože tak dlouho se 24 hodin denně stará o postiženého syna Míšu. Spolu se smečkou canisterapeutických psů žijí v Prostějovičkách, malé obci s necelými třemi stovkami obyvatel. A právě jim by Jitka prostřednictvím PVnovinek ráda poděkovala.

 

Projekt Snoezelen

"Můj syn je už dlouhé roky žákem Střední školy, ZŠ a Dětského domova Prostějov. Škola se úzce specializuje na vzdělávání žáků se středně těžkým, těžkým a hlubokým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami a žáků s poruchami autistického spektra. Vzdělává se jich zde celkem 65 ve věku od šesti do dvaceti dvou let. Jako každá organizace se i tady potýkají s nedostatkem finančních prostředků, a tak jsem se rozhodla jim pomoci. Klientům by velmi prospěla relaxační místnost, odborně nazvaná snoezelen," říká Jitka. Multismyslová relaxační místnost, která zprostředkovává dětem prožitky „tady a teď“, je specificky vytvořené prostředí pro účely senzorické stimulace, relaxace a prožití osobní zkušenosti. Výraz snoezelen vznikl v Holandsku složením slov „snuffelen“ a „doezelen“, což můžeme volně přeložit jako „čmuchat“ a „podřimovat“.

Projekt v ohrožení

Celkovou částku, nutnou k pořízení snoezelenu, spočítaly autorky projektu učitelky Kateřina Sečkařová a Pavla Trnková na něco málo přes 130 tisíc korun.Olomoucký kraj poskytl 28 tisíc korun, v rozpočtu města Prostějov se finanční prostor na příspěvek nenašel. A tak se Jitka Šiklingová pustila do shánění sama. Oslovila spoluobyvatele Prostějoviček a v průběhu pár dnů bylo konto snoezelandu bohatší o neuvěřitelných 24 tisíc korun. Lehké počty - v obci žije 278 obyvatel, jeden každý včetně dětí tak obětoval bezmála stokorunu.

Zumba, koncert, obec a kaplička

"Na zábavě se skupinou Alpa jsme díky Táně Soldánové, která napekla a zabalila úžasné perníčky, získali jejich prodejem 3 500 korun. Druhou velkou akcí byly hody, kde se perníčky rovněž prodávaly. Navíc ale Občanské sdružení SOPKA - Sdružení občanů Prostějoviček kulturně aktivních - poskytlo jedinečnou pomoc v podobě Zumba párty. Vstupné, zápisné, výtěžek z prodeje výrobků dětí ze školy a také tříměsíční odměny tří členů obecního zastupitelstva vynesly neuvěřitelných 14 tisíc korun," vypočítala Jitka. To ale nebyl darům konec, obec přispěla pěti tisíci, dalších 1 500 korun mezi sebou vybrali věřící v místní kapličce.

Poděkování

"Chtěla bych poděkovat všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na podpoře projektu Snoezelen. Nesmírně si vážím vašeho zájmu o děti, které neměly to štěstí narodit se zdravé. Touto cestou vám skládám poklonu za lidskost a nezištnost, která se v dnešní době zrovna moc nenosí," přidala poděkování Jitka Šiklingová.

(ber)

Foto archiv Jitlka Šiklingová

 

Poslat nový komentář