Prostějov daruje peníze Hospici na Svatém Kopečku

Prostějov daruje peníze Hospici na Svatém Kopečku
ilustrační foto

 

Rada města Prostějova schválila poskytnutí nenávratné veřejné finanční podpory ve výši 25 tisíc korun Hospici na Svatém Kopečku. Peníze budou použity na oblečení pro zdravotní personál a novou myčku na nádobí do zdejší kuchyně.

 

 

Hospic na Svatém Kopečku je jediným zařízením tohoto typu v Olomouckém kraji. Byl zřízen Arcidiecézní charitou Olomouc v bývalém poutním domě na Svatém Kopečku u Olomouce v těsné blízkosti baziliky. O uživatele pečuje odborný personál, který tvoří zdravotní sestry, pečovatelky, sociální a pastorační pracovnice, duchovní, lékař a v neposlední řadě také dobrovolníci. "Uvědomujeme si potřebnost a přínos toho zařízení a vycházíme vstříc v plném rozsahu žádosti o veřejnou finanční podporu, kterou doporučila také sociální a zdravotní komise rady města," sdělila Alena Rašková, náměstkyně primátora.

Ročně hospic slouží až 350 klientům, z toho bylo v minulém roce 69 klientů z Prostějova, letos jedenácti. Posláním hospice je poskytování odlehčovací služby, která umožňuje nevyléčitelně nemocným lidem prožít kvalitně a důstojným způsobem závěrečné období jejich života, a to na základě nepřetržitého poskytování paliativní péče, zejména s důrazem na tišení bolestí a zároveň tak umožnit pečujícím osobám nezbytný odpočinek. (red)

 

 

Poslat nový komentář