Česká hlava pro mladého vědce z Prostějova

Česká hlava pro mladého vědce z Prostějova
ilustrační foto
Další fotky: 
Česká hlava pro mladého vědce z Prostějova

Dvaatřicetiletý Ondřej Maršálek z Prostějova získal ocenění Česká hlava, nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, a to v kategorii pro doktorandy. Získal cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Práce doktora Maršálka se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi takto vzniklého hydratovaného elektronu - elektronu "rozpuštěného ve vodě." Jeden z procesů popsaných v jeho práci je dosud pod rozlišovací schopností i špičkových experimentů v zahraničí.

Ondřej Maršálek byl ve čtvrtek 21. listopadu přijat Miroslavem Pišťákem, primátorem města Prostějova, který mu předal pamětní stříbrnou minci Otta Wichterleho. "Vážený pane doktore, s radostí jsme přijali zprávu, že se vám dostalo významného ocenění vaší dosavadní odborné činnosti. To, že se prostějovský rodák stal vítězem soutěže Česká hlava 2013, je pro nás všechny výborná zpráva a věřím, že alespoň trošku se vámi můžeme pyšnit. S přáním, aby vás na cestě za dalšími úspěchy provázelo jen to dobré a projevem úcty," uvedl primátor města Miroslav Pišťák.

Po maturitě na dvojjazyčném Gymnáziu v Olomouci-Hejčíně Ondřej Maršálek vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor teoretická fyzika. V doktorském studiu pokračoval ve skupině profesora Pavla Jungwirtha na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR. Ve své práci se zabývá počítačovými simulacemi chemických a fyzikálních procesů. Za čtyři roky svého působení na Akademii věd absolvoval několik zahraničních stáží například v USA, Japonsku nebo Izraeli. V současné době pracuje na New York University v New Yorku na postdoktorandské pozici.

Fyzika ho bavila už od střední školy. „Během studia na Matematicko-fyzikální fakultě se setkal s profesorem Pavlem Jungwirthem, v jehož skupině měl možnost věnovat se vědecké práci a získávat zkušenosti v zahraničí. Z ocenění máme velikou radost, protože víme, kolik času a energie Ondra své práci věnuje,“ říká pyšná maminka mladého vědce Jana Maršálková.

Práce doktora Maršálka se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi takto vzniklého hydratovaného elektronu - elektronu "rozpuštěného ve vodě." Tyto děje probíhají na krátkých časových škálách setin až jednotek pikosekund, což je doba, za kterou světlo urazí zhruba třetinu milimetru.

Výpočty doktora Maršálka je detailně popisují a analyzují a pomáhají tak jejich pochopení. Jeden z procesů popsaných v jeho práci je dosud pod rozlišovací schopností i špičkových experimentů v zahraničí. Použité metody jsou výpočetně značně náročné, a proto se doktor Maršálek musel věnovat také otázce efektivního využití dostupného programového vybavení a výpočetních zdrojů. Výsledky jeho práce mají praktický význam všude, kde je vodné prostředí vystaveno ionizujícímu záření, tedy například při zpracování a skladování jaderného odpadu nebo při ozařování zhoubných nádorů.

Společnost Česká hlava je spolu s Úřadem vlády České republiky každoročním vyhlašovatelem stejnojmenných cen - nejprestižnějšího českého ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout. Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava. Slavnostní vyhlášení oceněných vědců a techniků proběhlo na galavečeru v neděli 17. listopadu 2013 ve 20 hodin v Praze. Záznam slavnostního předávání ocenění odvysílá ČT2 tuto neděli 24. listopadu ve 21.00 hodin. (red)

Zdroj: www.ceskahlava.cz

 

Poslat nový komentář