Nemocenskou bude zaměstnavatel platit opět po dobu 14 dnů

Nemocenskou bude zaměstnavatel platit opět po dobu 14 dnů
ilustrační foto

Od ledna příštího roku budou zaměstnavatelé svému zaměstnanci, který byl uznán dočasně práce neschopným, vyplácet náhradu mzdy za období prvních 14 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti namísto dosavadních 21 dnů.

Na začátku roku 2011 se v souvislosti s úspornými opatřeními ve státním rozpočtu dočasně prodloužilo období poskytování náhrady mzdy zaměstnavatelem ze 14 na 21 dnů, což platí do konce prosince 2013. Zaměstnanec, který bude uznán práce neschopným nebo mu bude nařízena karanténa až v roce 2014, bude mít nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény. Prvních 14 dnů bude mít nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele; za první tři pracovní dny náhrada mzdy nenáleží. Při karanténě náleží náhrada mzdy od prvního pracovního dne.(red)

Poslat nový komentář