Dobrovolní hasiči získají dotaci

Dobrovolní hasiči získají dotaci
ilustrační foto

Rada města schválila přijetí státní neinvestiční dotace ve výši 169 tisíc korun na nákup vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů města Prostějova. Hasiči si za ni pořídí hadice, přilby a další materiál.

O navýšení prostředků na dotace pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obcí (JSDH) kategorie požární ochrany stupně II. rozhodla vláda České republiky prostřednictvím krajů. "Rozdělení neinvestiční dotace schválilo na svém mimořádném zasedání dne 22. listopadu 2013 Zastupitelstvo Olomouckého kraje s tím, že finanční prostředky je nutné vyčerpat do konce tohoto kalendářního roku," vysvětlil Jiří Pospíšil, první náměstek primátora.

Dotaci je možné použít na pořízení věcného vybavení neinvestiční povahy, například spojové prostředky, hadice, přilby, rukavice, oděv a další ochranné prostředky pro hasiče. (red)

 

Poslat nový komentář