Výměna průkazů by neměla klienty zatížit

Výměna průkazů by neměla klienty zatížit
ilustrační foto

Od 1. ledna 2014 začnou platit nové podmínky pro přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením. Od příštího roku si už lidé nebudou muset hlídat, kdy jim skončí platnost jejich průkazu mimořádných výhod, ale Úřad práce ČR sám zahájí správní řízení, jehož součástí bude i nové posouzení zdravotního stavu klienta. Vyplývá to znovely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.

 

„Ještě před vypršením lhůty zahájí Úřad práce správní řízení. Následně pak bude klienta o této skutečnosti informovat. Stejný postup bude platit i v případě, že člověk pobírá příspěvek na mobilitu,“ uvedla Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR.

V rámci správního řízení bude muset lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení během následujících dvou let znovu posoudit přibližně 250 tisíc držitelů průkazů.

V rámci samostatného správního řízení posoudí posudkový lékař příslušné OSSZ, zda zdravotní stav žadatele znamená podstatné omezení jeho schopnosti pohyblivosti a orientace. „Posudkoví lékaři nebudou bezdůvodně vyžadovat novou zdravotnickou dokumentaci. To se týká zejména případů trvalého zdravotního postižení, které je již doloženo posudkovou dokumentací na okresní správě sociálního zabezpečení. K nové objektivizaci zdravotního stavu dojde v případě, kdy v podkladové dokumentaci nebude zdravotní postižení dostatečně doloženo,“ upřesnil ústřední ředitel ČSSZ Vilém Kahoun, podle kterého byli praktičtí lékaři požádáni, aby za této mimořádné situace vypracovali příslušnou podkladovou lékařskou dokumentaci bez prodlení. (red)

Poslat nový komentář