Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově

Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
ilustrační foto
Další fotky: 
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově
Ježek v kleci, myši v cukroví, nový babybox. To vše v Prostějově

Máme tu Nový rok... Jaký byl v našem městě ten právě uplynulý? Zavzpomínejte s námi.

LEDEN

Tříkrálová sbírka na Prostějovsku vynesla v lednu 2013 více než 1,1 milionu korun. Charita Prostějov vybrala díky koledníkům se 189 pokladničkami 713 453 korun, konická pak do 106 kasiček nasbírala 401 681 korun. V Prostějově tak bylo vybráno o zhruba 60 tisíc korun více než vloni, na Konicku pak asi o deset tisíc korun méně. Celkem tak bylo v prostějovském okrese vybráno o zhruba padesát tisíc korun více než před rokem.

Prezidentské volby na Prostějovsku vyhrál suverénně Miloš Zeman. Získal 66,99% hlasů a dvojnásobným rozdílem porazil Karla Schwarzenberga, který získal jen 33%. Zeman dokázal zvítězit ve všech obcích okresu, s výjimkou Haček, kde byl výsledek nerozhodný. Volební účast mírně poklesla na 59,58%.

I když míra inflace v České republice činila za minulý rok 3,3 %, rada města rozhodla, že ji nebude uplatňovat navýšením do cen nájemného. Radní tak rozhodli přesto, že u většiny uzavřených smluv na pronájem pozemků a nebytových prostor je možnost každoročního navyšování o míru inflace sjednána.

Koncem ledna byla v Prostějově naměřena zvýšená koncentrace tuhých znečišťujících látek – suspendovaných částic PM10 (prašný aerosol, polétavý prach) ve volném ovzduší. Koncentrace prachových částic PM 10 ve volném ovzduší překročila hodnotou 119 µg/m3.

ÚNOR

Město Prostějov získalo Cenu Ministerstva vnitra ČR za kvalitu ve veřejné správě. Jen čtyři Zdravá města v republice získala za realizaci místní Agendy 21 stříbrný titul Organizace dobré veřejné služby. Mezi nimi je také Prostějov.

Nejlepší školou v Prostějově je Cyrilometodějské gymnázium. Potvrdil to rozsáhlý průzkum výzkumné instituce CERMAT, která srovnávala výsledky srovnávacích maturitních zkoušek v loňském roce. Podle průzkumu, který zveřejnil server Aktuálně.cz vyplynulo, že průměrná úspěšnost žáků při maturitních zkouškách na Cyrilometodějském gymnáziu byla 84,62%, druhé skončilo Reálné gymnázium se 78,83% a třetí Gymnázium Jiřího Wolkera se 77,75%.

Město Prostějov podpořilo bezplatné poradenství občanům, kteří jsou ve svízelné situaci, nemohou platit své dluhy a hrozí jim exekuce. Rada města schválila poskytnutí kanceláře s možností připojení k internetu obecně prospěšné společnosti Poradna při finanční tísni.

BŘEZEN

Celkem patnáct kantorů ze školských zařízení zřizovaných krajem obdrželo z rukou hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila a jeho náměstka pro školství Zdeňka Švece ocenění Pedagog Olomouckého kraje. Nechyběli mezi nimi ani dva prostějovští učitelé, Mgr. Vladimír Böhm z Reálného gymnázia a ZŠ města Prostějova a Mgr. Milan Soukup z SOU obchodní Prostějov.

Počet nezaměstnaných na Prostějovsku dosáhl historického maxima. Dosavadní rekord držela statistika z ledna 2011, kdy bylo bez práce 6 731 lidí, v únoru 2013 však nemělo práci ještě o 56 osob více. Přesto je Prostějovsko dlouhodobě nejméně nezaměstnaným okresem v rámci kraje.

DUBEN

Odbor správy a údržby majetku města předložil radě vyhodnocení nákladů na zimní údržbu místních komunikací za období leden – duben 2013. Letošní zima se prodražila o 2,5 milionu korun. V období leden – duben 2013 došlo ve třech případech ke kalamitním situacím, kdy v průběhu dvou dnů napadlo až 20 cm sněhu. Poslední zásah zimní údržby probíhal v období Velikonoc od 1. do 4. dubna 2013, kdy bylo město zasypáno cca 15 cm těžkého sněhu.

Prostějovská nemocnice uvedla do provozu 56. babybox v České republice. Schránka pro odložené děti byla zprovozněna po čtrnácti dnech zkušebního testování, které bylo odstartováno instalací a napojením na monitorovací zařízení.

KVĚTEN

Státní zemědělská a potravinářská inspekce zavřela prostějovskou prodejnu Interspar kvůli výskytu hlodavců v regálech se zbožím. "Našli jsme ve skladu i na prodejní ploše nejen myší trus a ohlodané potraviny, ale dokonce uhynulého hlodavce. Bohužel i v regálech mezi cukrovinkami a potravinami pro děti," konstatoval mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

V prostorách Dětského dopravního centra v ulici Bratří Čapků bylo otevřeno dětské lanové centrum. S nápadem vybudovat lanovou atrakci přišel Jiří Novák, kterému se také podařilo přesvědčit město, aby o projektu uvažovalo a jednalo. Hlavní projektantkou byla Lenka Chytilová, která všechny prvky navrhla. Pořizovací náklady byly zhruba 850 tisíc korun včetně DPH, peníze šly z investičního fondu organizace Sportcentrum DDM.

ČERVEN

Prostějovský zastupitel Tomáš Blumenstein obhájil funkci předsedy společnosti Mensa ČR, která sdružuje lidi s nadprůměrným IQ. Tomáš Blumenstein je v čele společnosti Mensa již od roku 2007. Nyní byl zvolen již na čtvrté funkční období.

Na Kosíři byla slavnostně otevřena nová rozhledna. Na stavbu prostřednictvím koupě jednotlivých schodů přispěli i prostějovští občané.

V červnu vypukla aféra ředitelky kanceláře premiéra Jany Nagyové, která předznamenala pád vlády. Do aféry byli namočeni dva muži, kteří několik let působili v čele prostějovských elitních vojenských speciálů. Současný šéf Vojenského zpravodajství Milan Kovanda a jeho předchůdce Ondrej Páleník, který vedl Správu státních hmotných rezerv, byli zadrženi spolu s dalšími šesti lidmi při rozsáhlé razii na Úřadu vlády a ministerstvu obrany.

Centrum města v létě oživí studentky Střední odborné školy podnikání a obchodu. Pro místní, ale především pro turisty, budou zajišťovat komentované prohlídky ve dvou okruzích – v centru města a v kostele Povýšení svatého Kříže. „S touto myšlenkou přišel zástupce ředitele školy Marek Moudrý,“ prozradila PvNovinkám předsedkyně kulturní komise Milada Sokolová.

ČERVENEC

Horko a hlava na hlavě, to byl červencový pohled na vodní centrum Prostějova. Vedra zlákala k vodě kolem dvou tisíc lidí denně. Od začátku července aquapark „koupelky“ navštívilo celkem dvacet šest tisíc lidí. Od zahájení letošní sezony Domovní správa evidovala třicet devět tisíc návštěvníků.

Za prvních šest měsíců 2013 se v Prostějově narodilo celkem 438 dětí. Co do počtu vedli chlapci. Na svět jich přišlo celkem 223, jen o osm méně se narodilo děvčátek. Mezi novorozeňaty byla také dvoje dvojčátka. A jaká jména pro své ratolesti rodiče volili? Převážně tradiční. V případě holčiček to byly nejčastěji Elišky, Anny, Adélky nebo Karolíny. Mezi nejoblíbenější chlapecká jména patřil Jan, Jakub, David, Matyáš, Tomáš a Filip.

Více než pět set let starý rybník v Drozdovicích (vznikl v roce 1460) je v novém. Do opravy nádrže o ploše 1,4 hektaru město investovalo přes čtyři miliony korun. Téměř všichni se shodli na tom, že se rybník stal nejhezčím rybníkem široko daleko. Má nejen zrekonstruované břehy a vybudovaný nátokový i výtokový objekt, ale i nový poloostrůvek pro vodní ptactvo a další živočichy.

SRPEN

Od 1. srpna se ujala funkce ředitelky Městského divadla v Prostějově dosavadní zástupkyně ředitele Reálného gymnázia a Základní školy města Prostějova Jana Maršálková.

Občanské sdružení Lipka Prostějov získalo před časem od města budovu v ulici Jano Köhlera ve Vrahovicích, kde má vzniknout chráněné bydlení a terapeutické dílny. Na realizaci projektu „Mám kam jít“ navrhla rada na svém zasedání uvolnit další milion jako veřejnou finanční podporu.

Inspektoři Státní rostlinolékařské správy objevili na Prostějovsku housenku mandlovky Tuta absoluta. Housenky tohoto motýla patří v Jižní Americe, odkud pochází, k největším škůdcům porostů rajčat. Naši pěstitelé ale z Tuty strach nemají. Mnohem větším problémem je pro ně Evropská unie, která zakázala řadu přípravků, jež likvidovaly domácí škůdce, mezi něž patří třeba molice.

Na konci srpna byly dokončeny opravy rychlostní komunikace R46. Opravy komunikace a estakády trvaly přes dva roky. Náklady na opravu celkově čtyř úseků v délce téměř 16 kilometrů, činily 121,5 milionu korun.

ZÁŘÍ

Prostějovští zastupitelé smetli ze stolu žádost Cyrilometodějského gymnázia o pronájem dvou pater budovy v Komenského ulici ke zřízení církevní základní školy. Prý by ubylo dětí ve školách, jejichž zřizovatelem je město.

Prostějovské centrum zdobí od září nový strom. Jedná se o lípu obecnou, kterou společně zasadili na Žižkově náměstí primátor města Prostějov Miroslav Pišťák a představitelé prostějovské likérky společnosti GRANETTE & STAROREŽNÁ Distilleries generální ředitel Pavel Kadlec s výrobním ředitelem Pavlem Hálou, kterým sekundovali další představitelé města i GSD. Stalo se tak v rámci Hanáckých slavností k připomenutí 495. výročí založení Palírny U Zeleného stromu, nejstarší svého druhu a navíc fungující bez přerušení na evropském kontinentu.

ŘÍJEN

Český vynálezce kontaktních čoček, prostějovský génius a jeden z nejslavnější rodáků Otto Wichterle (1913 – 1998), má kromě dvousetkorunové mince i vlastní známku. V říjnu 2013 vydala Česká pošta edici s nominální hodnotou 21 korun. Výtvarný návrh zpracoval Oldřich Kulhánek, grafikem byl Miloš Ondráček.

Předčasné volby skončily úspěchem nových politických subjektů. Zvítězila sice sociální demokracie, ale s výledkem spokojena být nemohla. Ve Sněmovně získala pouze 50 křesel. Překvapivě druhé místo v celostátním měřítku získalo hnutí ANO 2011 Andreje Babiše, které díky 18,65 % hlasů obsadilo ve sněmovně 47 křesel. Celkem 33 mandátů pak má KSČM, 26 míst pro zákonodárce patří TOP O9, pouhých 16 křesel zůstalo ODS a po 14 obsadí KDU-ČSL a Úsvit přímé demokracie Tomio Okamury. V Prostějovském regionu volební účast kopírovala účast celostátní – k volbám přišlo 59,38 procent oprávněných voličů.

Prostějovský politik Jaroslav Faltýnek byl zvolen do čela poslaneckého klubu Babišovy strany ANO. Faltýnek povede ve Sněmovně druhý největší klub, který čítá 47 poslanců. Poslanecké křeslo obhájil MUDr. Pavel Holík za ČSSD a MUDr. Jitka Chalánková za TOP 09. Radim Fiala, který přeběhl z ODS do Úsvitu přímé demokracie Tomia Okamury, získal mandát za toto hnutí. Prostějov tak má poprvé čtyři poslance. Vlasně pět, když k uvedeným připočteme Ladislava Oklešťka z Výšovic (ANO 2011).

LISTOPAD

Třináctý ročník Memoriálu Jana Tleskače, který je mistrovstvím světa ve vyjímání ježka z klece, vyhrál Prostějovan. Osmadvacetiletý Aleš Deutsch porazil pětasedmdesát soupeřů a zvítězil. Pichlavou kuličku se mu z vězení podařilo vysvobodit za neuvěřitelné 2,68 vteřiny.

Magistrát města Prostějova obdržel prestižní Národní cenu kvality ČR a získal titul Excelentní organizace v hodnocení podle Modelu CAF. Ocenění nejlepších českých firem a organizací proběhlo v úterý 26. listopadu 2013 ve Španělském sále Pražského hradu. Národní ceny kvality jsou udělovány ve více než 80 zemích světa podle jednotných hodnotících kritérií. V řadě států je zisk národní ceny kvality nejvyšší metou, kterou může podnik či organizace dosáhnout.

Dvaatřicetiletý Ondřej Maršálek z Prostějova získal ocenění Česká hlava, nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, a to v kategorii pro doktorandy. Získal cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Práce doktora Maršálka se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi takto vzniklého hydratovaného elektronu - elektronu "rozpuštěného ve vodě." Jeden z procesů popsaných v jeho práci je dosud pod rozlišovací schopností i špičkových experimentů v zahraničí. Ve čtvrtek 21. listopadu byl Ondřej Maršálek přijat Miroslavem Pišťákem, primátorem města Prostějova, který mu předal pamětní stříbrnou minci Otta Wichterleho.

Realitní společnost Gaute prodala v aukci dvě ochranné známky oblečení vyráběného OP Prostějov. Prodej vynesl 1 140 tisíc korun. O známku OP Prostějov Profashion byla poměrně dlouhá licitace. Z vyvolávacích 495 tisíc korun se konečná cena vyšplhala na 790 tisíc korun, známka William & Delvin se prodala za vyvolávací cenu 350 tisíc.

PROSINEC

Prvního prosince 2013 to bylo deset let, co spojily své síly čtyři významné průzkumné prapory Armády České republiky. Na základech 2. průzkumného praporu Vimperk, 4. průzkumného praporu Bechyně, 7. průzkumného praporu Kroměříž a 11. prostějovského průzkumného praporu vznikl v posádce Prostějov 102. průzkumný prapor generála Karla Palečka. Narozeniny si připomněli nejen příslušníci útvaru, ale i bývalí velitelé praporu a významní hosté. Součástí oslav bylo udělení pamětních odznaků 102. průzkumného praporu, který obdržel i primátor Prostějova Miroslav Pišťák.

Prostějovská nemocnice zmodernizovala své infekční oddělení. Dva nové pokoje i kancelář nabídnou větší pohodlí nejen pacientům, ale také zdejšímu personálu, který se navíc rozrostl o další tři zaměstnance. Tříměsíční rekonstrukce, díky které nabízí infekční oddělení svým pacientů i vlastní knihovnu, přišla na jeden milion korun. Polovinou finančních prostředků se na rekonstrukci podílel Olomoucký kraj.

Příjmy přes 692 milionů korun, výdaje přes něco málo přes 780 milionů korun. Rozpočet města Prostějova pro rok 2014, který v prosinci schválili zastupitelé, bude vyrovnaný díky 88 milionům, přihozeným z rezerv města.

Olga Katolická

Poslat nový komentář