Připravuje se druhá vlna kotlíkových dotací v Olomouckém kraji

Připravuje se druhá vlna kotlíkových dotací v Olomouckém kraji
ilustrační foto
Další fotky: 
Připravuje se druhá vlna kotlíkových dotací v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

„Finanční podpora bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním,“ uvedl náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

V březnu 2017 Olomoucký kraj zveřejnil anketu předběžného zájmu o dotaci na výměnu kotle. K dnešnímu dni reagovalo celkem 437 respondentů. Největší zájem je o kotle kombinované a dále pak o plynové kondenzační kotle. Zájemci mohou i nadále vyplnit formulář na hlavní krajské webové stránce.

Na výměnu starého kotle na pevná paliva Olomoucký kraj rozdělí částku 162,2 milionů korun. Příjemce dotace může dostat na pořízení jednoho kotle/tepelného čerpadla až 120 000 korun, výše dotace je odvislá dle typu nového zdroje vytápění. V případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci, je podpora navýšena o částku 7 500 Kč. Nadále bude platit zpětná uznatelnost výdajů, a to na výměny zdrojů vytápění realizovaných po 15. 7. 2015.

K žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle (tzv. revizi), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci rodinného domu, kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení o vedení bankovního účtu a další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc).

Po předpokládaném vyhlášení dotačního programu v září 2017 budou organizovány informační semináře pro občany Olomouckého kraje ve vybraných městech Olomouckého kraje. Na těchto seminářích budou mít občané možnost seznámit se s podmínkami dotačního programu, žádostí o dotaci a budou moci konzultovat své dotazy s pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje. Předpokládá se pořádání těchto seminářů v Hranicích, Javorníku, Jeseníku, Konici, Lipníku nad Bečvou, Litovli, Mohelnici, Prostějově, Přerově, Šternberku, Šumperku, Uničově a Zábřehu.

Aktuální zprávy ke kotlíkovým dotacím v regionu jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách Olomouckého kraje na adrese: www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace.

(Zdroj kr-olomoucky.cz)

Poslat nový komentář