Pozor! Zemědělské plochy bude ošetřovat čmelák!

Pozor! Zemědělské plochy bude ošetřovat čmelák!
ilustrační foto

Plánované letecké ošetření zemědělských ploch proběhne ve dvou aplikacích. První aplikace bude pravděpodobně v období 19. - 21. 6. 2017.

Aplikace bude provedena biologickým prostředkem TrichoLet, jehož účinnou složkou je drobná parazitická chalcidka Trichogramma evanescens. Tento prostředek bude použit pro ochranu kukuřice před zavíječem kukuřičným. Aplikovaný prostředek má povolení pro letecké použití a není nebezpečný pro člověka, není toxický pro včely, zvěř, vodní organizmy a další necílové organizmy. Proto není nutno provádět žádná opatření.

Ošetření proběhne ve dvou aplikacích. Datum první aplikace bude pravděpodobně v období 19.- 21. 6. 2017 (v závislosti na vývoji škůdce a povětrnostních podmínkách). Druhá aplikace bude provedena 7 až 10 dnů po první aplikaci.

Ošetřovatel porostu:

BIOCONT LABORATORY, spol. S r. o. Modřice

Pro další informace nás kontaktujte na tel. Čísle +420 603 155 208 nebo emailové adrese: bagar@biocont.cz. (red)

Ilustrační foto: ber

Poslat nový komentář